Novice

19.08.2016

Kako bodo po novem zakonu lastniki lahko vplivali na vrednost svoje nepremičnine

Predlog novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin prinaša nove možnosti za lastnike, da vplivajo na posplošeno tržno vrednost svoje nepremičnine.

13.07.2016

Novi predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

V javni obravnavi je novi predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Kaj nam prinaša?

Aktualno

Izboljšava lokacijskih podatkov zemljiškega katastra

nacrt

Za bolj zanesljivo načrtovanje prostora.

Uredite vaše nepremičnine v zemljiškem katastru in katastru stavb.
Umestite vaš objekt pravilno v prostor in gradite v skladu s projekti.
Pridobite podatke o gospodarski infrastrukturi.
Upravljajte vaš prostor učinkoviteje s prostorsko informatiko.
Zagotovite si kakovosten prikaz dejanskega stanja terena.
Uporabite naše znanje pri vaših upravnih in sodnih postopkih.