Novice

31.03.2015

Izračun indeksiranih vrednosti nepremičnin

V registru nepremičnin se je v dneh od 20. do 22. marca 2015 izvedel preračun vrednosti nepremičnin.

21.10.2014

Vzpostavljanje državnih geodetskih točk 0. reda

Geodetska uprava RS poroča, da se v Prilozju, v občini Metlika, stabilizira prva slovenska točka 0.reda.

Aktualno

Izboljšava lokacijskih podatkov zemljiškega katastra

nacrt

Za bolj zanesljivo načrtovanje prostora.

Uredite vaše nepremičnine v zemljiškem katastru in katastru stavb.
Umestite vaš objekt pravilno v prostor in gradite v skladu s projekti.
Pridobite podatke o gospodarski infrastrukturi.
Upravljajte vaš prostor učinkoviteje s prostorsko informatiko.
Zagotovite si kakovosten prikaz dejanskega stanja terena.
Uporabite naše znanje pri vaših upravnih in sodnih postopkih.