Novice

22.01.2018

Nova zakonska ureditev poročanja o sklenjenih najemnih poslih

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS.

17.01.2018

Izračun indeksiranih vrednosti nepremičnin

Z namenom prilagoditve razmeram na trgu nepremičnin, se je v registru nepremičnin izvedel preračun vrednosti nepremičnin.

Aktualno

Uredite podatke o svojih nepremičninah

LGB-hiska

Zagotovite si urejene nepremičnine, da boste lahko z njimi učinkovito gospodarili.

Uredite vaše nepremičnine v zemljiškem katastru in katastru stavb.
Umestite vaš objekt pravilno v prostor in gradite v skladu s projekti.
Pridobite podatke o gospodarski infrastrukturi.
Upravljajte vaš prostor učinkoviteje s prostorsko informatiko.
Zagotovite si kakovosten prikaz dejanskega stanja terena.
Uporabite naše znanje pri vaših upravnih in sodnih postopkih.