LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Uredite podatke o nepremičninah

Kljub odločitvi ustavnega sodišča, ki je razveljavilo zakon o davku na nepremičnine, uredite podatke o svojih nepremičninah, saj se vrednotenje nepremičnin uporablja tudi za druge namene, ne samo za obračun davka na nepremičnine.

Podatki o vaši nepremičnini morajo biti pravilno evidentirani v registru nepremičnin. V registru nepremičnin so prevzeti podatki iz zemljiškega katastra, katastra stavb in iz zemljiške knjige, za nepremičnine, ki pa niso evidentirane v katastrih, pa so bili podatki zbrani s popisom nepremičnin in s podatki, ki so jih posredovali lastniki, ali so bili evidentirani v okviru geodetskih storitev.

Pomembno je, da podatki o vaši nepremičnini v uradnih državnih evidencah res ustrezajo dejanskemu stanju.


Kako vam lahko pomagamo?

Na LGB se lahko obrnete, kadar želite:

  • preveriti pravilnost podatkov o vaši nepremičnini in bomo izvedli primerjavo uradnih evidenc in dejanskega stanja
  • popraviti podatke o vaši nepremičnini v uradnih evidencah
  • stvarnopravno urediti vaše nepremičnine s postopki evidentiranja nepremičnin
  • optimizirati vrednost vaše nepremičnine z optimizacijo podatkov o nepremičnini, ki lahko pomembno vplivajo na posplošeno tržno vrednost nepremičnine kot osnovo za obdavčitev

Pri LGB vam lahko pomagamo urediti vse spremembe v evidencah zemljiškega katastra in katastra stavb, za katere je zahtevana izdelava elaborata geodetske storitve, npr:

Še več, pomagamo vam lahko tudi pri tistih spremembah, kjer je zahtevana uporaba vprašalnika REN ali spletne aplikacije Registra nepremičnin, tako da bodo vaši podatki vnešeni brez napak in bo vaša vloga po spremembi hitreje rešena. Hkrati lahko poskrbimo tudi za optimizacijo podatkov o vaši nepremičnini, kar lahko pomembno vpliva na posplošeno tržno vrednost vaše nepremičnine in s tem na obdavčitev.


Potrebujete več informacij?

Dogovorite se za sestanek ali navežite stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili o urejanju podatkov o nepremičninah.

Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Arhiv novic