Določitev meje cest in železnic

Kaj je določitev meje ceste in železnice?

Pri določitvi meje cest in železnic določamo potek meje objektov prometne infrastrukture, kamor sodijo javne ceste, železnice in drugi dolžinski objekti. Gre za prometne površine splošnega pomena za promet in imajo status javnega dobra.


Kdaj določitev meje ceste ali železnice?

 • kadar vaše zemljišče leži pod obstoječo cesto ali železnico,
 • kadar želite kupiti, prodati ali menjati del parcele, ki leži pod obstoječo cesto ali železnico,
 • kadar želite določiti gradbeno parcelo obstoječi cesti ali železnici.

Zakaj določitev meje ceste ali železnice?

 • da boste z vašo nepremičnino lahko sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava...
 • da boste lahko na upravljavca ceste ali železnice prenesli lastnino zemljišča, ki leži pod cesto ali železnico,
 • za pravilen izračun davkov, povezanih z vašo lastnino.

Kako poteka določitev meje ceste ali železnice?

Pri določanju meje cest in železnic izvedemo več geodetskih storitev, in sicer:

Določanje meje cest in železnic pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. izvedba potrebnih storitev evidentiranja nepremičnin
 3. izdelava geodetskih elaboratov
 4. vložitev zahteve za evidentiranje ugotovljenih sprememb pri geodetski upravi
 5. spremljanje reševanja zahteve

 Oglejte si podroben opis določitve meje cest in železnic.


Kdo lahko naroči določitev meje ceste ali železnice?

Določitev meje ceste ali železnice lahko naroči katerikoli lastnik, solastnik, skupni lastnik, posestnik ali pridobitelj parcele, ki leži pod obstoječo cesto ali železnico. Prav tako jo lahko naroči lastnik ali upravljavec ceste ali železnice.


Kdo so stranke v postopku določitve meje ceste ali železnice?

Poleg lastnika ali upravljavca ceste ali železnice so stranke v postopku določitve meje ceste ali železnice tudi lastniki parcele, iz katere se odmeri parcela ceste ali železnice, in lastniki parcel, na katere neposredno meji parcela ceste ali železnice.


Kdaj je določitev meje cest ali železnic zaključena?

Postopek določitve meje ceste ali železnice je pravno-formalno zaključen z dokončnimi upravnimi odločbami, ki jih izda geodetska uprava in vpiše meje novih parcel v zemljiški kataster kot urejene meje.


Želite naročiti določitev meje ceste ali železnice?

Določitev meje ceste ali železnice lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za določitev meje ceste ali železnice potrebujemo številke parcel, ki ležijo pod obstoječo cesto ali železnico, in ime katastrske občine, v kateri ležijo parcele.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili, kako določiti meje ceste ali železnice.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga