Evidentiranje stavbe

Kaj je evidentiranje stavbe?

Evidentiranje stavbe je storitev, ki združuje določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb za stavbo z enim delom (npr. enostanovanjska hiša, gospodarsko poslopje, garaža ipd.) in je stavba v lasti enega lastnika.


Kdaj evidentirati stavbo?

 • ko želite, da se novozgrajeni objekt vpiše v uradne evidence (v kataster stavb in v zemljiško knjigo),
 • če je stavba novogradnja in še nima svoje identifikacijske številke,
 • ko želite parceli spremeniti vrsto rabe zemljišča v zemljišče pod gradbenim objektom,
 • ko se zaradi izbrisa stavbe ali dela stavbe spremenijo podatki o zemljišču pod stavbo.

Zakaj evidentirati stavbo?

 • da boste lahko pridobili hišno številko,
 • da boste lahko svojo lastnino vpisali v zemljiško knjigo,
 • da boste z vašo nepremičnino lahko sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava, hipotekarni kredit...

Kako poteka evidentiranje stavbe?

Evidentiranje stavbe pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. določitev zemljišča pod stavbo
 3. izmera stavbe
 4. izdelava elaborata evidentiranja stavbe
 5. vložitev skupne zahteve za evidentiranje zemljišča pod stavbo in za vpis stavbe v kataster stavb pri geodetski upravi
 6. spremljanje reševanja zahteve

Osnova za evidentiranje stavbe so naše geodetske meritve. Rezultat le-teh je elaborat za evidetiranje stavbe.

Oglejte si podroben opis evidentiranja stavbe.


Kdo lahko naroči evidentiranje stavbe?

Evidentiranje stavbe lahko naroči lastnik stavbe, imetnik stavbne pravice ali investitor gradnje.


Kdo so stranke v postopku evidentiranja stavbe?

Stranka v postopku evidentiranja stavbe je lastnik stavbe ali imetnik stavbne pravice.


Kdaj je evidentiranje stavbe zaključeno?

Evidentiranje stavbe je pravno-formalno zaključeno z upravno odločbo o evidentiranju zemljišča pod stavbo in z upravno odločbo o vpisu stavbe v kataster stavb, ki ju izda geodetska uprava in vpiše podatke v zemljiški kataster. O tem obvesti vlagatelja zahteve, lastnike zemljišča, lastnike stavbe in sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.


Želite evidentirati svojo stavbo?

Evidentiranje stavbe lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za evidentiranje stavbe potrebujemo številko parcele, na kateri leži zemljišče pod stavbo, in ime katastrske občine, v kateri leži ta parcela.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili, kako evidentirati stavbo.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga