Obrnite se na nas, kadar vaš objekt:

 • projektirate,
 • gradite,
 • nadzorujete gradnjo ali
 • legalizirate novi objekt.
Geodetske mreže

Kaj so geodetske mreže in čemu služijo?

Geodetska mreža je skupina med seboj povezanih geodetskih točk in nam služi kot osnova za meritve s področja inženirske geodezije. Geodetske mreže omogočajo, da so meritve opravljene s predvideno natančnostjo na celotnem področju gradbišča in v katerikoli fazi izgradnje objekta.

Državna geodetska mreža je razvita in enakomerno porazdeljena po celotnem ozemlju Slovenije . Omogoča nam, da lahko kjerkoli določimo položaj kateregakoli objekta na zemeljskem površju ali pod njim. S pomočjo podatkov točk v geodetski mreži, natančnih instrumentov za merjenje kotov, dolžin, višinskih razlik ter z napravami in metodami satelitske geodezije namreč lahko določimo koordinate poljubne točke v prostoru.

Zaradi nezadostne gostote obstoječih geodetskih točk ali zaradi neprimerne natančnosti njihove lege se v praksi večkrat pojavlja potreba po določitvi novih geodetskih točk in vzpostavitvi lokalnih geodetskih mrež.

Glede na namen LGB vzpostavlja naslednje geodetske mreže:

 • horizontalne (položajne) geodetske mreže,
 • višinske (nivelmanske) geodetske mreže,
 • trirazsežne (GNSS) geodetske mreže.

Kdaj vzpostavitev geodetske mreže?

 • kadar manjkajo ali niso obnovljeni podatki obstoječih geodetskih točk,
 • kadar je natančnost podatkov obstoječih geodetskih točk neustrezna,
 • kadar so obstoječe geodetske točke državne geodetske mreže preveč oddaljene od delovišča in je potrebno razvijanje lokalne geodetske mreže,
 • za detajlno izmero terena za potrebe izdelave topografskega načrta,
 • za zakoličenje detajlnih točk objekta,
 • za izvajanje kontrolnih meritev po izgradnji objekta.

Zakaj vzpostavitev geodetske mreže?

 • da bodo vse nadaljne geodetske meritve pri gradnji objekta opravljene s predvideno natančnostjo na celotnem področju gradbišča in v katerikoli fazi gradnje,
 • za natančno določitev položaja objektov v 3D prostoru,
 • za izdelavo topografskih načrtov,
 • za katastrsko izmero, s katero določamo stanje parcel in objektov,
 • za izdelavo kart in načrtov v najrazličnejših merilih.

Kaj obsega vzpostavitev geodetske mreže?

Vzpostavitev geodetske mreže pri podjetju LGB obsega:

 • načrtovanje geodetske mreže,
 • terensko izmero,
 • izravnavo opazovanj,
 • analizo kakovosti pridobljenih rezultatov.

Geodetsko mrežo vzpostavimo tako, da bo optimalna za nadaljnje geodetske izmere. Zato že v fazi načrtovanja določimo:

 • kje so optimalni položaji točk v mreži,
 • katera je optimalna geometrija geodetske mreže,
 • s katero metodo terenske izmere bomo pridobili rezultate zahtevane natančnosti.

Vse to nam pomaga pri vzpostavitvi takšne geodetske mreže, ki bo izpolnjevala naročnikove zahtevane pogoje natančnosti in zanesljivosti, ob čim manjših naporih oziroma stroških.


Kdo lahko naroči vzpostavitev geodetske mreže?

Vzpostavitev geodetske mreže lahko naroči investitor, izvajalec gradbenih del ali nadzornik gradbenih del.


Želite vzpostavitev geodetske mreže?

Vzpostavitev geodetske mreže lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili, kako izkoristiti vzpostavitev geodetske mreže.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga