Obrnite se na nas, kadar potrebujete kakovosten:

  • geodetski načrt,
  • topografsko karto,
  • tematsko karto.
Pogosta vprašanja

Geodetski načrti za projektno dokumentacijo

V: Občina, kjer bom zidal, razpolaga s topografsko bazo podatkov. Zakaj ti podatki niso primerni za geodetski načrt?

O: Topografske baze, ki jih vzdržujejo občine, pogosto nimajo podatkov o lokacijski natančnosti podatkov. Pogosto se tudi ne ve, kako stari so podatki in ali so sploh kdaj bili ažurirani od prvega zajema. Zaradi pomembnosti pravilne umestitve objektav naravi je obvezno, da geodet topografski del geodetskega načrta pridobi na podlagi geodetske izmere terena.

V: Ali projektant lahko zahteva večje območje za prikaz grafičnega dela geodetskega načrta, kot je to predvideno s pravilnikom o izdelavi geodetskega načrta? S tem bo namreč povečal stroškeinvestitorju, ki mora naročiti geodetski načrt.

O: Projektant je odgovoren, da bo projektna dokumentacija pripravljena v skladu z zakonom. Vzrok za določitev večjega območja za izdelavo geodetskega načrta je vplivno območje bodočega objekta, ki bo očitno večje, kot je s pravilnikom določen minimalni obseg prikaza grafičnega dela geodetskega načrta.


Geodetski načrti novega stanja

V: Zgradil sem enodružinsko stanovanjsko hišo. Ali potrebujem geodetski načrt novega stanja?

O: V Sloveniji je razširjeno mnenje, da enostanovanjske hiše ne potrebujejo uporabnega dovoljenja in s tem tudi ne geodetskega načrta novega stanja. Vendar je to zmotno mišljenje. Zakon o graditvi objektov predpisuje izdajo uporabnega dovoljenja brez poprej opravljenega tehničnega pregleda, če investitor zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja poleg geodetskega načrta novega stanja zemljišča priloži izjavo projektanta in nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v skladu s predpisi.

V: Geodet, ki je izdelal geodetski načrt novega stanja, je prikazal dejanske mere novega objekta, ki pa smo ga glede na projekt in gradbeno dovoljenje malo povečali. Prosili smo ga, da grafični del »malo« prilagodi zaradi tehničnega pregleda, pa tega noče.

O: V vprašanju ste navedli, da ste »malo« povečali objekt glede na gradbeno dovoljenje. Če je to povečanje v okviru dovoljene tolerance, ki jo predvideva gradbeno dovoljenje, potem vam ni potrebno skrbeti glede tehničnega pregleda. V nasprotnem primeru bo potrebno dopolnilno gradbeno dovoljenje. Gradnja »preko« gradbenega dovoljenja je rizik investitorja. Geodet je ravnal pravilno, ko je v geodetskem načrtu novega stanja prikazal dejansko izvedeno stanje novogradnje. V kolikor bi geodet priredil podatke, ki ne bi odražali dejanskegastanja, je v prekršku.