LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Začasno zadržanje izvrševanja Zakona o davku na nepremičnine (kopija)

Ustavno sodišče je v postopkih za oceno ustavnosti na seji 6. februarja 2014 sklenilo:

  • da se izvrševanje drugega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 12. člena ter tretjega in četrtega odstavka 28. člena Zakona o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži,
  • do končne odločitve Ustavnega sodišča pristojni davčni organ ne sme izdati odločb o odmeri davka po Zakonu o davku na nepremičnine,
  • da se v preostalem delu predlogi za začasno zadržanje Zakona o davku na nepremičnine zavrnejo.

Vir: http://www.us-rs.si/aktualno/novice/zacasno-zadrzanje-izvrsevanja-drugega-odstavka-10-clena-cetrtega-odstavka-12-clena-ter-tretjega-in-c/
 


Arhiv novic