Novice

07.06.2018

LGB praznuje 50 let delovanja podjetja

Častitljivo obletnico plemenitimo z različnimi projekti in aktivnostmi za razvoj znanja in profesionalnosti. Tako še z večjim ponosom živimo in udejanjamo naše vrednote in praznujemo skupne uspehe.

22.01.2018

Nova zakonska ureditev poročanja o sklenjenih najemnih poslih

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS.

Aktualno

Uredite podatke o svojih nepremičninah

LGB-hiska

Zagotovite si urejene nepremičnine, da boste lahko z njimi učinkovito gospodarili.

Uredite vaše nepremičnine v zemljiškem katastru in katastru stavb.
Umestite vaš objekt pravilno v prostor in gradite v skladu s projekti.
Pridobite podatke o gospodarski infrastrukturi.
Upravljajte vaš prostor učinkoviteje s prostorsko informatiko.
Zagotovite si kakovosten prikaz dejanskega stanja terena.
Uporabite naše znanje pri vaših upravnih in sodnih postopkih.