Geavis d.o.o.

Si želite realno sliko vašega prostora?

Snemanje iz zraka ali aerofotografiranje je z napredno tehnologijo malih brezpilotnih zrakoplovov postalo varno, hitro in cenovno zelo učinkovito.Pridobljene fotografije, ki natančno prikažejo dejansko stanje okolja in položaj objektov v danem časovnem trenutku, vam lahko učinkovito pomagajo pri dokumentiranju stanja, lažjem upravljanju prostora in infrastrukture ter načrtovanju posegov v prostor.

V podjetju Geavis, ki je v Sloveniji prepoznano kot specializirano podjetje za geoprostorske storitve, ponujamo celovit nabor inovativnih storitev vse od zajema aerofotografij, njihove obdelave in analize do vizualizacije in prezentacije prostora, terena ali objektov. Pri tem uporabljamo najnovejšo tehnologijo malih brezpilotnih zrakoplovov in profesionalnoprogramsko opremo ter se opiramo na lastne dolgoletne izkušnje s področja fotogrametrije. S takšnim pristopom vam lahko bolj kot kdajkoli doslej zagotovimo kakovostne prostorske informacije, zmanjšamo potrebo po terenskem delu, pridobimo hitrejše in stroškovno bolj učinkovite rezultate.

Z letenjem na nizkih višinah pridobimo zelo ostre posnetke, na katerih je vidna vsaka podrobnost terena. Lahko jih uporabimo za izdelavo načrtov in modelov terena in objektov velike natančnosti. Celotna oprema malega zrakoplova je zaradi enostavnosti sestavljena in pripravljena za letenje le v nekaj minutah in jo lahko upravlja le ena oseba. Ker zrakoplov vzleti šele na območju snemanja, potrebuje le lokalne ugodne vremenske razmere. Postopek je hiter in nemoteč za druge delovne procese, ki se odvijajo na površju. Vse to za naročnika pomeni manj izgubljenega časa, lastne delovne procese brez prekinitve, bolj učinkovito izvedbo storitve ter hitrejši prejem posnetkov, prostorskih podatkov in analiz.

Z brezpilotnim zrakoplovom, ki je majhen, lahek, okreten in predvsem popolnoma telemetrično nadzorovan ter upravljan, lahko brez težav in z dovoljšnjo natančnostjo aerofotografiramo tudi taka območja, ki so z drugimi tehnikami nedostopna ali celo nevarna.


Kaj lahko storimo za vas?

Obrnite se na Geavis, kadar potrebujete:

 • evidentirati stanje v prostoru (npr. za pregled nad izrabo prostora, pregled pozidanosti, dejansko rabo zemljišč, za fotodokumentiranje...),
 • locirati posledice naravnih nesreč in oceniti nastalo škodo (npr. poplav, žleda, vetra...),
 • zajeti topografske podatke,
 • izdelati 3D oblake točk,
 • izdelati ortofoto mozaike,
 • izdelati 2D ali 3D digitalne modele površja,
 • izračunati površine ali volumne,
 • spremljati in odkrivati spremembe v prostoru in na objektih skozi čas,
 • izdelati modele za simulacije plazov, erozije, poplav, osončenosti...
 • dopolniti turistične karte, kart mest in naselij, izdelati topografske in tematske karte,
 • vizualizirati prostor, teren, zgradbe ali objekte.

Potrebujete več informacij?

Prepričajte se o napredni tehnologiji malega brezpilotnega letala in odkrijte koristi uporabe aerofotografij v vašem poslovnem okolju. Več na www.geavis.si

Kontaktni podatki:
Geavis d.o.o.
Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana
T: 01 292 73 90
E: info@geavis.si
W: www.geavis.si