Izravnava meje

Kaj je izravnava meje?

Izravnava meje je geodetska storitev, pri katerem spremenimo potek urejenega dela meje med dvema ali več parcelami. Pri tem se sme površina manjše parcele, ki je udeležena v izravnavi, spremeniti za največ 5%, vendar ne več kot za 500 m2.

Pogoji za izravnavo meje so:

 • soglasje lastnikov obeh parcel, katerih mejo želimo izravnati,
 • del meje parcele, ki ga želimo izravnati izravnali, mora biti predhodno urejen.

Kdaj izravnati mejo?

 • kadar vas potek meje ovira pri uporabi nepremičnine, npr. želite lažje obdelovati zemljišče, lažje dostopati do svoje parcele, lažje postaviti ograjo...,
 • kadar želite popraviti nepravilne oblike meje parcele,
 • kadar želite menjati dele sosednjih parcel tako, da se površina nobene od parcel bistveno ne spremeni.

Zakaj izravnati mejo?

 • da boste lahko svojo nepremičnino lažje in bolj gospodarno uporabljali,
 • za bolj ekonomično izrabo prostora.

Kako poteka izravnava meje?

Izravnava meje pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. ureditev meje, če je potrebno
 3. izdelava elaborata izravnave meje
 4. vložitev zahteve za evidentiranje izravnanega dela meje pri geodetski upravi
 5. spremljanje reševanja zahteve

Osnova za izravnavo meje so naše geodetske meritve. Rezultat le-teh je elaborat izravnave meje. Sestavni del tega elaborata so tudi izjave lastnikov o soglasju k izravnanemu delu meje.

 Oglejte si podroben opis izravnave meje.


Kdo lahko naroči izravnavo meje?

Izravnavo meje lahko naroči katerikoli lastnik, solastnik, skupni lastnik, posestnik ali pridobitelj parcele, katere mejo želimo izravnati. Prav tako jo lahko naroči državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti ali drugih subjektov.


Kdo so stranke v postopku izravnave meje?

Poleg lastnikov parcele, katere mejo želimo izravnati, so stranke v postopku izravnave meje in v upravnem postopku evidentiranja izravnanega dela meje tudi lastniki parcel, ki po zemljiškokatastrskem načrtu ali po zemljiškokatastrskem prikazu mejijo ali se dotikajo meje, ki se izravnava v postopku izravnave meje.


Kdaj je izravnava meje zaključena?

Meja parcele je pravno-formalno izravnana z dokončno upravno odločbo o evidentiranju izravnanega dela meje, ki jo izda geodetska uprava in vpiše ta del meje v zemljiški kataster kot urejeno mejo ter evidentira spremembo površine.


Želite izravnati mejo svoje parcele?

Izravnavo meje lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za izravnavo meje potrebujemo številke tistih parcel, katerih meje izravnavamo, in ime katastrske občine, v kateri ležijo te parcele.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili, kako izravnati mejo vaše parcele.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga