LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Kje vse so podatki o mojih nepremičninah?

Oglejte si, v katerih državnih evidencah lahko uredite podatke o svojih nepremičninah.


Zemljiški kataster

Namen zemljiškega katastra

Upravna zbirka pravno veljavnih prostorskih podatkov o zemljiščih.

Vzdrževanje zemljiškega katastra

Podatki so vzdrževani le na zahtevo lastnika.

Kdaj potrebujem zemljiški kataster?

Ko bi radi izvedeli, kje se nahajajo zemljišča in kakšne oblike so (grafični prikaz mej v naravi).

Kje uredim podatke zemljiškega katastra?

V eni od geodetskih pisarn.


Kataster stavb

Namen katastra stavb

Upravna zbirka pravno veljavnih prostorskih podatkov o stavbah in delih stavb (npr. hiša, stanovanje, poslovna stavba, poslovni prostor itd.).

Vzdrževanje katastra stavb

Podatki so vzdrževani le na zahtevo lastnika.

Kdaj potrebujem kataster stavb?

Ko bi radi izvedeli, kje se nahajajo stavbe ali deli stavb in kakšne oblike so (grafični prikaz meja stavb v naravi).

Kje uredim podatke katastra stavb?

V eni od geodetskih pisarn.


Zemljiška knjiga

Namen zemljiške knjige

Zbirka podatkov o pravno veljavnih pravicah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami (zemljišči, stavbami, stanovanji ...).

Vzdrževanje zemljiške knjige

Podatki so vzdrževani le na zahtevo lastnika.

Kdaj potrebujem zemljiško knjigo?

Ko potrebujete pravno zanesljivo informacijo o pravicah in pravnih dejstvih (npr. lastništvo) poljubne nepremičnine (zemljišča, stavbe, stanovanja ...).

Ko želite na osnovi vpisa v zemljiški kataster ali kataster stavb izvesti pravnomočno spremembo lastništva.

Kje uredim podatke zemljiške knjige?

Na enem od okrajnih sodišč.


Register nepremičnin

Namen registra nepremičnin

Tehnična zbirka, ki na enem mestu enostavno in hitro evidentira dejanske prostorske podatke o vseh nepremičninah.

Vzdrževanje Registra nepremičnin

Vzdrževanje na osnovi javnih evidenc, s strani lastnikov nepremičnin ter Geodetske uprave.

Kdaj potrebujem Register nepremičnin?

Ko bi radi pridobili registrske podatke o vaših ali drugih nepremičninah. Na voljo so opisni podatki o stanju neke nepremičnine kot npr. lega, dejanska in namenska raba zemljišča, opremljenost in vzdrževanje stavbe, posplošena tržna vrednost ...

Kje uredim podatke Registra nepremičnin?

V eni od geodetskih pisarn.


 

Vir: Geodetska uprava RS