Obrnite se na nas, kadar želite vaše prostorske podatke:

 • tolmačiti,
 • razumeti ali
 • vizualizirati na načine, ki razkrivajo njihove medsebojne odnose in napoveduje trende.
Množični zajem podatkov

Kaj je množični zajem podatkov?

Prostorski podatki so ena najpomembnejših komponent prostorskega informacijskega sistema, saj delovanje tega sistema zahteva zadostno količino podatkov take kakovosti, da zadostijo namenom uporabe. Pridobivanje kakovostnih prostorskih podatkov je cenovno in časovno najzahtevnejša faza v procesu vzpostavljanja in vzdrževanja prostorskega informacijskega sistema.

Množični zajem podatkov lahko izvedemo s pomočjo različnih tehnologij:

 • digitalizacija analognih podatkovnih virov (skeniranje, vektoriziranje),
 • geodetske meritve: pridobivanje prostorskih podatkov na osnovi terenske izmere klasične geodezije in GNSS-meritev (npr. tehnologija GPS),
 • daljinsko zaznavanje: pridobivanje prostorskih podatkov na osnovi satelitskih ali radarskih posnetkov,
 • fotogrametrija: pridobivanje prostorskih podatkov na osnovi stereo-parov, ki so izdelani na osnovi aero posnetkov,
 • kombiniran zajem: pridobivanje prostorskih podatkov na osnovi terenske izmere v kombinaciji z drugo tehnologijo zajema podatkov,
 • druge evidence: nakup ali pridobitev prostorskih podatkov iz javnih evidenc ali podatkovnih baz drugih virov.

Naloga pridobivanja podatkov ni zgolj enostaven zajem, s katerim oskrbujemo prostorski informacijski sistem z ustreznimi podatki, pač pa tudi posodabljanje ali dopolnjevanje obstoječih prostorskih podatkovnih baz z novimi podatki ter vzdrževanje obstoječih podatkov.


Kdaj množični zajem podatkov?

 • kadar želite vzpostaviti prostorski informacijski sistem,
 • kadar želite dopolniti ali posodobiti prostorsko podatkovno bazo,
 • kadar potrebujete nove podatkovne sloje prostorskega informacijskega sistema,
 • kadar potrebujete pretvorbo analognih podatkov v digitalno obliko,
 • kadar potrebujete terensko izmero večjega območja,
 • pri komasaciji.

Zakaj množični zajem podatkov?

 • za visoko produktivnost pridobivanja podatkov, velik prihranek časa, manj naporno terensko delo in zato nižje stroške,
 • da boste pridobili dejanski prikaz prostora, ki bo osnova različnim analizam ter poizvedbam po različnih kriterijih,
 • za izvedbo novih funkcionalnosti prostorskega informacijskega sistema.

Kako poteka množični zajem podatkov?

Množični zajem podatkov je pri podjetju LGB je opredeljen z naslednjimi koraki:

 1. uvodni razgovor z naročnikom,
 2. izdelava projektnega načrta,
 3. izvedba množičnega zajema,
 4. izvedba kontrole in predaja podatkov.

V uvodnem pogovoru z naročnikom ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Svetujemo mu pri izbiri najprimernejše rešitve za njegove potrebe, pridobimo potrebne informacije za pričetek geodetske storitve in ocenimo stroške.

Izvedba množičnega zajema podatkovobsega tri faze dela s prostorskimi podatki:

 • faza priprave in vnosa podatkov, v kateri se zbirajo podatki prostorskega pojava ter vnos zbranih podatkov v sistem PIS,
 • faza analize podatkov, v kateri se zbrani podatki skrbno pregledajo,
 • faza prikaza podatkov, v kateri se rezultati predhodnih analiz predstavijo na ustrezen način.

Omenjene faze se lahko ponavljajo in medsebojno prepletajo, dokler pridobljeni podatki niso zadovoljivi.


Kdo lahko naroči množični zajem podatkov?

Množični zajema podatkov lahko naroči vsak, ki želi pridobiti večje količine prostorskih podatkov.


Kdaj je postopek množičnega zajema podatkov zaključen?

Množični zajem podatkov je zaključen, ko je zaključena:

 • terenska izmera in rezultati primerno tehnično obdelani,
 • faza skeniranja analognih virov,
 • faza vektorizacije,
 • topološka kontrola podatkovnih slojev.

Želite množični zajem podatkov?

Množični zajem podatkov lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za množični zajem podatkov potrebujemo dokumentacijo vaših poslovnih procesov, tehnično dokumentacijo, ki je na voljo, razpoložljive analogne vire itd.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili glede množičnega zajema podatkov za vaš prostorski informacijski sistem.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.