LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Načini spreminjanja podatkov o vaši nepremičnini

Do sredine februarja bo Geodetska uprava lastnikom nepremičnin in davčnim zavezancem posredovala obvestila s podatki o nepremičninah z informativnim izračunom davka na nepremičnine. Za pravilen obračun vašega davka na nepremičnine, morajo biti podatki o vaši nepremičnini pravilno evidentirani v registru nepremičnin.

V registru nepremičnin so prevzeti podatki iz zemljiškega katastra, katastra stavb in iz zemljiške knjige, za nepremičnine, ki pa niso evidentirane v katastrih, pa so bili podatki zbrani s popisom nepremičnin in s podatki, ki so jih posredovali lastniki, ali so bili evidentirani v okviru geodetskih storitev.

Če se z izračunano vrednostjo vaše nepremičnine ne boste strinjali, najprej preverite pravilnost podatkov o vaši nepremičnini. Če podatki niso pravilni, jih je treba popraviti oz. dopolniti. Glede na vir podatkov je različen tudi način spreminjanja. Prevzeti podatki iz katastrov in zemljiške knjige se praviloma spremenijo le v teh evidencah in ne neposredno v registru nepremičnin. Za spremembe podatkov v katastrih in zemljiški knjig so predpisani upravni postopki.

Večinoma boste morali za spremembo teh podatkov naročiti geodetsko storitev pri geodetskem podjetju.


Kako vam lahko pomagamo?

Pri LGB vam lahko pomagamo urediti vse spremembe v evidencah zemljiškega katastra in katastra stavb, za katere je zahtevan elaborat geodetske storitve, npr:

Še več, pomagamo vam lahko tudi pri tistih spremembah, kjer je zahtevana uporaba vprašalnika REN ali spletne aplikacije Registra nepremičnin, tako da bodo vaši podatki vnešeni brez napak in bo vaša vloga po spremembi hitreje rešena. Hkrati lahko poskrbimo tudi za optimizacijo podatkov o vaši nepremičnini, kar lahko pomembno vpliva na posplošeno tržno vrednost vaše nepremičnine in s tem na obdavčitev.


Načini spreminjanja podatkov o nepremičini

Podrobneje so načini spreminjanja podatkov o nepremičnini pojasnjeni v spodnji tabeli, kjer je posebej označeno, v katerih primerih se lahko obrnete na podjetje LGB:

Podatek Način spreminjanja

Boniteta zemljišča

Upravni postopek. Za spremembo naročite geodetsko storitev pri geodetskem podjetju.
Centroid Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Dejanska raba dela stavbe Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z vprašalnikom REN.
Dejanska raba stavbe Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Dejanska raba zemljišča Predlog za spremembo posredujte na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ustno, pisno ali na elektronski naslov raba.mkgp@gov.si.
Če so nepravilni lokacijski podatki zemljiškega katastra, naročite izboljšavo pri geodetskem podjetju.
Delež modela Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Delež parcele, namenjen opravljanju dejavnosti Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS
Delež površine dejanske rabe zemljišča Predlog za spremembo posredujte na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ustno, pisno ali na elektronski naslov raba.mkgp@gov.si. V predlogu navedite svoje ime, priimek ali naziv in naslov, lokacijo zemljišč, razlog za spremembo.
Če so nepravilni lokacijski podatki zemljiškega katastra, naročite izboljšavo pri geodetskem podjetju.
 
Delež površine namenske rabe Podatek je prevzet od občin. Predlog za spremembo podatkov posredujete na občino.
Delež površine zemljišča za gradnjo Podatek je prevzet od občin. Predlog za spremembo podatkov posredujete na občino.
Deli stavb, ki sestavljajo nepremičnino Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Deli stavb, namenjeni opravljanju dejavnosti Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Doba izkoriščanja mineralnih surovin Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Dve ali več etaž Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Dvigalo Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Električna moč Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Elektrika Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
EMŠO/MŠ Če imate nepremičnine vpisane v zemljiški knjigi, uredite podatke o lastniku v zemljiški knjigi.
Če je nepremičnina vpisana samo v register nepremičnin ali, če dejanski lastnik še ni vpisan v zemljiški knjigi, lahko spremenite lastništvo z dokazili (pogodba...) na geodetski upravi.
Identifikacijska oznaka nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Ime in priimek/firma Če imate nepremičnine vpisane v zemljiški knjigi, uredite podatke o lastniku v zemljiški knjigi.
Če je nepremičnina vpisana samo v register nepremičnin ali, če dejanski lastnik še ni vpisan v zemljiški knjigi, lahko spremenite lastništvo z dokazili (pogodba...) na geodetski upravi.
Če so zemljiški knjigi ali v registru nepremičnin pravilne EMŠO ali MŠ, se bodo podatki o imenu in priimku osvežili avtomatsko. Zato v teh primerih ni potrebno spreminjanje podatkov.
Industrijski tok Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Izkoriščene mineralne surovine Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Izložbeno okno Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Izolacija Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Kabelska TV Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Kanalizacija Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Katastrska občina Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Klima Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Komprimiran zrak Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Kopalnica Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Kuhinja Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Lastniški delež dela stavbe Če imate nepremičnine vpisane v zemljiški knjigi, uredite podatke o lastniku v zemljiški knjigi.
Če je nepremičnina vpisana samo v register nepremičnin ali, če dejanski lastnik še ni vpisan v zemljiški knjigi, lahko spremenite lastništvo z dokazili (pogodba...) na geodetski upravi.
Lastniški delež nepremičnine Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Lastniški delež parcele Če imate nepremičnine vpisane v zemljiški knjigi, uredite podatke o lastniku v zemljiški knjigi.
Če je nepremičnina vpisana samo v register nepremičnin ali, če dejanski lastnik še ni vpisan v zemljiški knjigi, lahko spremenite lastništvo z dokazili (pogodba...) na geodetski upravi.
Lega dela stavbe v stavbi Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Leto izgradnje stavbe Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Leto obnove fasade Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Leto obnove instalacij Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Leto obnove oken Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Leto obnove strehe Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Leto rojstva lastnika Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Material nosilne konstrukcije Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Model vrednotenja Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Način temeljenja Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Namenska raba Podatek je prevzet od občin. Predlog za spremembo podatkov posredujete na občino.
Naslov Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Naslov dela stavbe Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Naziv nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Neto tlorisna površina Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z vprašalnikom REN.
Obdelava stropa Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Odprtost zemljišča Pripombe posredujte na območno enoto Zavoda za gozdove Slovenije. Naslovi območnih enot so na naslovu www.zgs.gov.si. Pripombe posredujte po elektronski pošti, v polje Zadeva vpišite »Vrednotenje nepremičnin – gozd – pripombe«.
Opravljanje dejavnosti Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Parcele, ki pripadajo nepremičnini, namenjeni opravljanju dejavnosti Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Parcele, ki sestavljajo nepremičnino Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Parcele, na katerih stoji stavba Če je v zemljiškem katastru določeno zemljišče pod stavbo, za spremembo naročite geodetsko storitev pri geodetskem podjetju.
Če zemljišče pod stavbo ni določeno, predlagate spremembo podatka na geodetski upravi ali z vprašalnikom REN.
Parcelna številka Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Parkirni prostor Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Plin Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Počitniški namen stanovanja Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Posebna kanalizacija ali čistilna naprava Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Površina parcele Upravni postopek. Za spremembo naročite geodetsko storitev pri geodetskem podjetju.
Površina prostora Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Površina zemljišča pod stavbo Če je v zemljiškem katastru določeno zemljišče pod stavbo, za spremembo naročite geodetsko storitev pri geodetskem podjetju.
Če zemljišče pod stavbo ni določeno, predlagate spremembo podatka na geodetski upravi ali z vprašalnikom REN.
Površina, namenjena za opravljanje dejavnosti Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Prihodki pristaniške dejavnosti Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Prodani naftni derivati Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Proizvedena električna energija Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Prostori stanovanja Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Prostornina Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Rastiščni koeficient Pripombe posredujte na območno enoto Zavoda za gozdove Slovenije. Naslovi območnih enot so na naslovu www.zgs.gov.si. Pripombe posredujte po elektronski pošti, v polje Zadeva vpišite »Vrednotenje nepremičnin – gozd – pripombe«.
Razdalja med nosilnimi elementi Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Solastniki Vsak solastnik lahko svoje podatke uredi v zemljiški knjigi, če je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo.
Če je nepremičnina vpisana samo v register nepremičnin ali, če dejanski solastnik še ni vpisan v zemljiško knjigo lahko spremenite z dokazili (pogodba...) na geodetski upravi.
Stavbe, ki stojijo na parceli Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Stenske obloge Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Stranišče Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Stroški pristaniške dejavnosti Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Številka dela stavbe Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Številka etaže Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Številka nadstropja Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Številka pritlične etaže

Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Številka stanovanja ali poslovnega prostora Zahtevajte od upravnika ali predstavnika lastnikov, da na geodetski upravi uredi številke stanovanj za celo stavbo.
Številka stavbe Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Število etaž Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Število parkirnih mest Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Število poslovnih prostorov Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Število privezov pristanišča Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Število sob Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Število sob za opravljanje dejavnosti Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Število stanovanj Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Talne obloge Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Tehnološki plin Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Tip stavbe Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Toplotna moč Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Uporabna površina Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z vprašalnikom REN.
Upravljavec Na geodetski upravi začnete postopek evidentiranja upravljavca v zemljiškem katastru ali katastru stavb.
Upravnik Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Vhod iz ulice Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Višina etaže Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Vodovod Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Vplivno območje Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Vrednost nepremičnine Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Vrednost nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Vrednost po modelu Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Vrednostna raven Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.
Vrsta najema Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Vrsta ogrevanja Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.
Vrsta pogona Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Vrsta pristanišča Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.
Zemljišče za gradnjo Podatek je prevzet od občin. Predlog za spremembo podatkov posredujete na občino.

Potrebujete več informacij?

Dogovorite se za sestanek ali navežite stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili o spreminjanju podatkov o vaši nepremičnini.

Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Arhiv novic