LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Nagrada Inženirske zbornice Slovenije za inženirske dosežke

25. oktobra 2011 je Inženirska zbornica Slovenije našemu sodelavcu Miranu Brumcu podelila nagrado za izjemne inženirske dosežke. Podelitev nagrad je potekala v okviru Regionalnega dneva inženirjev v Mariboru.

Miran Brumec je nagrajen za aktivno vlogo v organih Inženirske zbornice Slovenije (IZS) in velik doprinos k razvoju geodetske stroke, za delo na strokovno-izobraževalnem področju in doslednem zagovarjanju ter uporabi knjižne slovenščine v strokovnem jeziku.

Njegova številna izdana strokovna mnenja v okviru dela strokovnega sveta pri IZS predstavljajo pomembno zakladnico znanja in izkušenj ter so v veliko pomoč ostalim članom IZS pri izvajanju različnih nalog s področja geodetske dejavnosti.

Med bolj izpostavljenimi funkcijami Mirana Brumca v IZS lahko navedemo naslednje:

  • 2000-2005 - član upravnega odbora Matične sekcije geodetov
  • 2001 - član strokovnega sveta Matične sekcije geodetov
  • 2000 - predsednik in član Komisije za izpite iz geodetske stroke
  • 2008-2010 - član Strokovne skupine za spremljanje uvajanja novega državnega koordinatnega sistema

Poleg navedenih aktivnosti je Miran Brumec med člani Matične sekcije geodetov prepoznan kot predan sodelavec in velika strokovna avtoriteta. Njegove aktivnosti je možno spremljati na strokovnih forumih, predavanjih na strokovnih srečanjih in delavnicah, predavanjih na vsakoletnih izobraževanjih za geodete, aktivnostih pri pripravi geodetske zakonodaje in številnih mentorstvih pri diplomskih nalogah.

Nagrada je potrditev prizadevanj in priznanje za dosedanjo odlično strokovno delo Mirana Brumca na področju geodetske inženirske stroke. Sodelavci LGB mu iskreno čestitamo.


Arhiv novic