Obrnite se na nas, kadar želite vaše prostorske podatke:

  • tolmačiti,
  • razumeti ali
  • vizualizirati na načine, ki razkrivajo njihove medsebojne odnose in napoveduje trende.
Namizni PIS

Kaj je namizni (desktop) PIS?

Namizni PIS je osnovno produkcijsko okolje za zajemanje, modeliranje, shranjevanje, vzdrževanje, iskanje, analiziranje, prikazovanje, razvrščanje ter objavljanje prostorskih podatkov. Pri podjetju LGB uporabljamo namizni prostorsko informacijski sistem, ki temelji na programskem okolju SDMS (Spatial Data Management System) Softdata.

Osnovne funkcije programskega paketa SDMS so enake kot pri vsakem kakovostnem geografskem informacijskem sistemu, in sicer:

  • grafična predstavitev prostorskih podatkov v poljubnih tematskih prikazih ter izrisih,
  • poljubne prostorske analize prostorskih podatkov na podlagi prostorskih in podatkovnih pogojev,
  • samostojno razvojno okolje za izdelavo GIS-aplikacij, ki omogočajo končnim uporabnikom enostavno uporabo sistema.

Programsko okolje SDMS

Programski paket SDMS je integrirana zbirka naprednih GIS-aplikacij, ki je zaradi možnosti nadgradnje oz. različnih funkcionalnosti primerna tako za individualne kot za mrežno povezane skupine uporabnikov, ki jih lahko razvrstimo glede na vrsto licence:

  1. Licenca SDMS Toolkit je popolnoma samostojno okolje za razvoj GIS-aplikacij. Uporabniki te licence so tako profesionalni razvijalci aplikacij, kot tudi zahtevnejši končni uporabniki, ki bi želeli uporabljati sistem v polni meri. Razvojni modul Toolkit omogoča predelavo obstoječih aplikacij ali pa razvoj popolnoma novih aplikacij po želji uporabnika ter iskanje, urejanje, uvažanje, določanja pravic prostorskih podatkov s pomočjo aplikacije Raziskovalec. Toolkit licenca, deluje kot nadgradnja licence Engine.
  2. Licenca SDMS Engine je okolje za izvajanje pripravljenih SDMS-aplikacij. Licenco Engine uporabljajo uporabniki, ki zajemajo oz. vzdržujejo podatke ter izvajajo različne prostorske analize in prikaze. Modul Engine je osnovna licenca, ki omogoča normalno izvajanje SDMS aplikacij. To so lahko standardne aplikacije ali pa aplikacije, ki jih uporabnik razvije s pomočjo razvojnega modula Toolkit.
  3. Licenca SDMS Viewer je okolje za izvajanje SDMS-aplikacij, namenjenih za vpogledovanje ali pregledovanje prostorskih podatkov. Licenca omogoča omejeno izvajanje aplikacij. Onemogočen je vnos, spreminjanje ter brisanje podatkov, prav tako pa tudi uvoz/izvoz prostorskih podatkov in podobne funkcije.
  4. SDMS WWW Server je vmesnik za uporabo SDMS-programskega paketa preko internet/intranet omrežja, kar pomeni, da je omogočen dostop do »živih« podatkovnih baz oziroma prostorskih podatkov na internet/intranet omrežjih na osnovi uporabe klasičnih spletnih pregledovalnikov.

Kakšne so prednosti programskega okolja SDMS?

Programski paket SDMS uporabniku omogoča direkten in dinamičen dostop do zunanjih relacijskih baz podatkov preko različnih tehnologij (npr.: ODBC). Baze podatkov se lahko uporabljajo kot samostojni vir podatkov ali pa relacijsko v povezavi z interno bazo podatkov. Po drugi strani, lahko uporabnik prostorske podatke črpa ali distribuira iz oziroma na različne strežnike.

 

 


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili glede namiznih prostorskih informacijskih sistemov.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.