LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Novi parametri horizontalne in vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema

V skladu z določili Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu bo vlada z uredbo določila parametre horizontalne in vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema. Uredba je trenutno v postopku priprave za medresorsko obravnavo.

Na ta način bo Slovenija uresničila obveze zakonodaje EU in se pridružila skupini držav, ki so že uvedle tako imenovani Evropski prostorski referenčni sistem. Pretvorba horizontalnih koordinat podatkov iz dosedanjega v novi državni prostorski koordinatni sistem je možna z uporabo splošnih transformacijskih parametrov. Ti so že pripravljeni in njihova uporaba tudi preizkušena. Natančnost transformacije je običajno nekaj centimetrov. Pri podatkih zemljiškega katastra pa bodo za transformacijo potrebni detajlni parametri po posameznih območjih, saj je pri teh podatkih treba upoštevati posebnosti zemljiško katastrskih izmer v preteklosti. Detajlni parametri bodo zagotavljali večjo položajno natančnost transformacije, kot jo omogočajo splošni parametri. V letošnjem letu zato Geodetska uprava načrtuje aktivnosti za določitev natančnih detajlnih transformacijskih parametrov za prehod podatkov zemljiškega katastra v novi državni koordinatni sistem.

Splošni transformacijski parametri in orodja za transformacijo so že objavljeni na spletni strani portala Prostor (zavihek Zbirke prostorskih podatkov, Državni koordinatni sistem). Transformacijski parametri za podatke zemljiškega katastra pa bodo objavljeni po končani analizi območij in testih ter priporočeni v uporabo vsem drugim upravljavcem zbirk prostorskih podatkov, ki so prek koordinat povezane na sedanje podatke zemljiškega katastra. Transformacija podatkov zemljiškega katastra bo potekala predvidoma ob prehodu v novo informacijsko rešitev za grafične podatke zemljiškega katastra, ki je načrtovana v letu 2016.

Vir: Geodetska uprava RS


Arhiv novic