LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Novi Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja

30. aprila 2011 stopi v veljavo novi Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja, ki je bil objavljen 15. aprila 2011 v Uradnem listu štev. 28/2011.

Pravilnik določa vsebino posameznih katastrov gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja, za katero mora lastnik javne infrastrukture državnega in lokalnega pomena posredovati podatke Geodetski upravi Republike Slovenije za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Lastnik javne infrastrukture za ravnanje z odpadki državnega in lokalnega pomena, ki je bila zgrajena pred uveljavitvijo tega pravilnika, mora posredovati podatke za vpis v zbirni kataster najpozneje do 31. decembra 2011.

Podlaga za novi pravilnik je Zakon o prostorskem načrtovanju.

Besedilo novega pravilnika je dosegljivo na povezavi:
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV10240.html

Najdete pa ga tudi v naši knjižnici predpisov:
http://www.lgb.si/predpisi-prostorsko-nacrtovanje


Arhiv novic