LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Novi pravilniki na podlagi Zakona o geodetski dejavnosti

V veljavo so stopili štirje novi pravilniki, povezani z geodetsko dejavnostjo.

  1. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke
  2. Pravilnik o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobraževanja geodetov
  3. Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev
  4. Pravilnik o vsebini in obliki geodetske izkaznice ter postopku izdaje geodetske izkaznice

Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke

5. marca 2011 začne veljati Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke.

Ta pravilnik določa pogoje in način opravljanja izpita iz geodetske stroke za posameznike, ki se želijo kot odgovorni geodeti vpisati v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije. Pravilnik določa tudi standarde znanj, imenovanje, sestavo in pristojnost izpitne komisije ter ureja druga vprašanja v zvezi z izpitom.

Z izpitom se preveri, ali je posameznik, ki se želi kot odgovorni geodet vpisati v imenik Inženirske zbornice Slovenije, usposobljen za samostojno opravljanje dela na področju geodetske dejavnosti ter strokovnih del in postopkov, ki jih zakon določa kot geodetske storitve, tako da lahko nastopa kot odgovorni geodet.

Besedilo novega pravilnika je dosegljivo na povezavi:
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV10624.html

Najdete pa ga tudi v naši knjižnici predpisov:
http://www.lgb.si/predpisi-geodetska-dejavnost


Pravilnik o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobraževanja geodetov

5. marca 2011 začne veljati Pravilnik o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobraževanja geodetov.

Ta pravilnik določa pogoje in postopke za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobraževanja geodetov, ki so vpisani v imenik geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije.

Strokovno izobraževanje geodetov se izvaja na podlagi letnega programa obveznega strokovnega izobraževanja, ki ga sprejmeta Inženirska zbornica in Geodetska uprava Republike Slovenije najpozneje do 1. februarja tekočega leta. V letnem programu strokovnega izobraževanja se določijo izobraževanja z različnih področij geodetske dejavnosti. Za vsako izobraževanje, ki je vključeno v letni program strokovnega izobraževanja, mora biti naveden organizator in število kreditnih točk, ki jih prejme geodet z udeležbo na njem, oziroma geodet, ki na izobraževanju predava. Letni program strokovnega izobraževanja mora vsebovati toliko izobraževanj, da lahko geodet v koledarskem obdobju enega leta zbere predpisane kreditne točke.

Besedilo novega pravilnika je dosegljivo na povezavi:
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV10628.html

Najdete pa ga tudi v naši knjižnici predpisov:
http://www.lgb.si/predpisi-geodetska-dejavnost


Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev

8. marca 2011 začne veljati Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev.

Ta pravilnik določa pogoje in način opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev ter standarde znanj, imenovanje, sestavo in pristojnost izpitne komisije ter ureja druga vprašanja v zvezi z izpitom. Z izpitom se preveri, ali je posameznik, ki se želi kot geodet vpisati v imenik geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije, usposobljen za samostojno izvajanje geodetskih storitev.

Besedilo novega pravilnika je dosegljivo na povezavi:
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV10626.html

Najdete pa ga tudi v naši knjižnici predpisov:
http://www.lgb.si/predpisi-geodetska-dejavnost


Pravilnik o vsebini in obliki geodetske izkaznice ter postopku izdaje geodetske izkaznice

8. marca 2011 začne veljati Pravilnik o vsebini in obliki geodetske izkaznice ter postopku izdaje geodetske izkaznice.

Ta pravilnik določa vsebino in obliko geodetske izkaznice ter postopek izdaje geodetske izkaznice. Posameznik, ki je pridobil geodetsko izkaznico (s katero se izkazuje) in je vpisan v imenik geodetov pri Inženirski zbornici, pridobi status geodeta po Zakonu o geodetski dejavnosti in lahko izvaja geodetske storitve.

Besedilo novega pravilnika je dosegljivo na povezavi:
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV10627.html

Najdete pa ga tudi v naši knjižnici predpisov:
http://www.lgb.si/predpisi-geodetska-dejavnost


Arhiv novic