LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Novi Zakon o geodetski dejavnosti

23. septembra 2010 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel novi Zakon o geodetski dejavnosti.

Ta zakon opredeljuje geodetsko dejavnost in določa pogoje za opravljanje te dejavnosti, določa geodetsko službo ter organizacijo in izvajanje nalog geodetske službe, ureja izdajanje in uporabo geodetskih podatkov, inšpekcijsko nadzorstvo ter druga vprašanja, povezana z geodetsko dejavnostjo.

Novi zakon je začel veljati 19. oktobra 2010 in s tem dnem je prenehal veljati stari Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/2000, 47/06 – ZEN in 45/08).
 


Novosti za geodetska podjetja

Namen novega zakona je jasno in sistemsko urediti opravljanje geodetske dejavnosti v RS, da se omogoči prosto ustanavljanje in prosto opravljanje storitev oz. nediskriminatorno obravnavanje domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb, ki želijo opravljati geodetsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

V 3. členu novi zakon o geodetski dejavnosti določa dva pogoja, ki jih mora izpolnjevati geodetsko podjetje, da lahko prične z opravljanjem geodetske dejavnosti:

  • da ima zavarovano odgovornost za škodo in
  • da ima na podlagi pogodbe o zaposlitvi zagotovljeno sodelovanje odgovornega geodeta.

Geodetsko podjetje mora imenovati odgovornega geodeta pred začetkom opravljanja geodetske dejavnosti.

Besedilo novega zakona je dosegljivo na povezavi:
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO5494.html

Najdete pa ga tudi v naši knjižnici predpisov:
http://www.lgb.si/predpisi-geodetska-dejavnost


Arhiv novic