LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Novice

07.06.2018

LGB praznuje 50 let delovanja podjetja

Častitljivo obletnico plemenitimo z različnimi projekti in aktivnostmi za razvoj znanja in profesionalnosti. Tako še z večjim ponosom živimo in udejanjamo naše vrednote in praznujemo skupne uspehe.

Preberi več

22.01.2018

Nova zakonska ureditev poročanja o sklenjenih najemnih poslih

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS.

Preberi več

17.01.2018

Izračun indeksiranih vrednosti nepremičnin

Z namenom prilagoditve razmeram na trgu nepremičnin, se je v registru nepremičnin izvedel preračun vrednosti nepremičnin.

Preberi več

19.08.2016

Kako bodo po novem zakonu lastniki lahko vplivali na vrednost svoje nepremičnine

Predlog novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin prinaša nove možnosti za lastnike, da vplivajo na posplošeno tržno vrednost svoje nepremičnine.

Preberi več

13.07.2016

Novi predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

V javni obravnavi je novi predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Kaj nam prinaša?

Preberi več

31.03.2015

Izračun indeksiranih vrednosti nepremičnin

V registru nepremičnin se je v dneh od 20. do 22. marca 2015 izvedel preračun vrednosti nepremičnin.

Preberi več

21.10.2014

Vzpostavljanje državnih geodetskih točk 0. reda

Geodetska uprava RS poroča, da se v Prilozju, v občini Metlika, stabilizira prva slovenska točka 0.reda.

Preberi več

01.09.2014

Podzakonski predpisi Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu

Geodetska uprava RS je pripravila predloge podzakonskih predpisov Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu.

Preberi več

18.06.2014

Novi parametri horizontalne in vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema

V skladu z novim Zakonom o državnem geodetskem referenčnem sistemu bo vlada z uredbo določila parametre horizontalne in vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema.

Preberi več

16.05.2014

Uredite podatke o nepremičninah

Uredite svoje podatke o nepremičninah kljub razveljavitvi zakona o davku na nepremičnine.

Preberi več

16.05.2014

Novi Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu

Sprejet je novi temeljni zakon s področja geodezije, ki določa državni geodetski referenčni sistem ter naloge in pristojnosti za njegovo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje.

Preberi več

11.02.2014

Začasno zadržanje izvrševanja Zakona o davku na nepremičnine (kopija)

Ustavno sodišče je odločilo o predlogu za zadržanje Zakona o davku na nepremičnine, pri čemer je zadržalo tiste določbe zakona, ki se nanašajo na izdajo davčnih odločb.

Preberi več

03.02.2014

Načini spreminjanja podatkov o vaši nepremičnini

Kako lahko lastniki nepremičnin spreminjajo podatke o svoji nepremičnini.

Preberi več

19.01.2014

Spreminjanje podatkov v registru nepremičnin

Kako lahko lastniki nepremičnin spreminjajo podatke v registru nepremičnin ob uveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine.

Preberi več

10.04.2012

Sprememba naslova sedeža podjetja LGB

Zaradi preimenovanja ulic na območju Mestne občine Ljubljana ima LGB nov naslov sedeža podjetja, in sicer Ukmarjeva ulica 4.

Preberi več

12.12.2011

Novi uredbi na področju vrednotenja nepremičnin

Sprejeti sta Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin in Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin.

Preberi več

26.10.2011

Nagrada Inženirske zbornice Slovenije za inženirske dosežke

Inženirska zbornica Slovenije je Miranu Brumcu, sodelavcu LGB, podelila nagrado za izjemne inženirske dosežke.

Preberi več

26.10.2011

Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za I. polletje 2011

Geodetska uprava Republike Slovenije je objavila Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za I. polletje 2011, ki je zanimivo za lastnike nepremičnin v luči zaključka obveščanja o poizkusnem izračunu tržne cene.

Preberi več

20.04.2011

Novi Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja

Sprejet je nov Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja.

Preberi več

01.04.2011

Novi Zakon o cestah

1. aprila 2011 začne veljati novi Zakon o cestah, ki prinaša več novosti za lastnike zemljišč, ki mejijo na javne ceste in na nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet.

Preberi več

05.03.2011

Novi pravilniki na podlagi Zakona o geodetski dejavnosti

V veljavo so stopili štirje novi pravilniki, povezani z geodetsko dejavnostjo.

Preberi več

11.11.2010

Pojasnila za izvajanje novega Zakona o geodetski dejavnosti

Geodetska uprava RS je izdala pojasnila za izvajanje novega Zakona o geodetski dejavnosti.

Preberi več

27.10.2010

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor

Z dnem 27.10.2010 je pričel veljati novi Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.

Preberi več

19.10.2010

Novi Zakon o geodetski dejavnosti

Pričel je veljati novi Zakon o geodetski dejavnosti, ki na novo opredeljuje geodetsko dejavnost in določa pogoje za opravljanje te dejavnosti.

Preberi več

06.10.2010

Poskusni izračun vrednosti nepremičnin

Geodetska uprava RS je vsem nepremičninam v Sloveniji določila njihovo posplošeno tržno vrednost. Ste v izračunu vrednosti vaše nepremičnine naleteli na pomanjkljivosti? Zakaj je pomembno, da je vaša nepremičnina korektno ovrednotena?

Preberi več

04.10.2010

Obveščanje o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin

Spletna aplikacija za spreminjanje in dopolnjevanje podatkov ter dajanje pripomb je odprta.

Preberi več

01.07.2010

Možen izračun poskusne vrednosti nepremičnin na spletu

Geodetska uprava je na svojih spletnih straneh vzpostavila Portal za vrednotenje nepremičnin, kjer je možen poskusni izračun vrednosti nepremičnine.

Preberi več