O podjetju

Spoznajte nas

LGB se uvršča v vrh slovenskih ponudnikov geodetskega inženiringa in geoinformacijskih storitev. Z multidisciplinarnim pristopom izvajamo celovit spekter svetovalnih in izvedbenih geodetskih storitev na področju nepremičnin, infrastrukture in prostora. Sodelujemo v vseh fazah investicijskih procesov, od načrtovanja, gradnje stavb in objektov gospodarske javne infrastrukture do evidentiranja nepremičnin in ureditve lastništva.

Smo eno največjih podjetij za geodetski inženiring in geoinformatiko v Sloveniji, ki svoj prihodek ustvarja s storitvami za zasebne naročnike, podjetja ter ustanove državne in javne uprave.

Osebna izkaznica LGB Poslovna področja LGB


50 let naše rasti

Ponosni smo na dolgoletno tradicijo, saj naši začetki segajo v leto 1968. Pretekla leta so bila za nas leta številnih profesionalnih izzivov in intenzivnega razvoja. Spremembe na trgu in priložnosti novega časa so nas opogumile za korenite preobrazbe organiziranosti, s čimer je podjetje pridobilo trdno lastništvo, stabilno poslovanje in vztrajno rast.

V petih desetletjih delovanja smo se razvili v družbo, ki svojo strategijo gradi na temeljih znanja, bogatih izkušenj, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih. V naše rezultate so vtkana prizadevanja za razvoj človeških zmogljivosti, strokovno rast zaposlenih in spodbujanje ustvarjalne klime.

Ponosni na prehojeno pot in z mislijo na jutrišnji dan smo leta 2008 preselili sedež podjetja na dostopnejše obrobje Ljubljane. V lastnih sodobnih poslovnih prostorih so izpolnjeni pogoji, ki prispevajo k večji inovativnosti, užitku pri delu in zadovoljstvu vseh zaposlenih. 

Lokacija LGB LGB kontakti


Hčerinsko podjetje Geavis

S ciljem, da bi lahko svojim strankam in slovenskemu trgu ponudili nove koristi, smo leta 2013 ustanovili hčerinsko podjetje Geavis. Ponudba podjetja Geavis obsega geoprostorske storitve vse od zajema aerofotografij do vizualizacije in prezentacije prostora, terena ali objektov. Pri tem uporabljamo najnovejšo tehnologijo malih brezpilotnih zrakoplovov in profesionalne algoritme ter se opiramo na lastne dolgoletne izkušnje s področja fotogrametrije. Z naprednim aerofotografiranjem, obdelavo in geoprostorskimi analizami tako pripomoremo k lažjemu dokumentiranju prostorskega stanja, upravljanju prostora in infrastrukture ter načrtovanju posegov v prostor.

Več o podjetju in ponudbi Geavis


Imamo jasne cilje

Želimo postati vrhunski ponudnik celovitih geodetskih in geoinformacijskih storitev, ki bo v Sloveniji in širši regiji prepoznan kot ena najsodobnejših in zaupanja vrednih geodetskih družb. To bomo dosegli z vzpostavljanjem celovitih odnosov s strankami, s krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih odnosov ter z vlaganjem v razvoj znanja in v sodobne tehnologije. 


Naše vrednote

Poslovanje podjetja LGB temelji na spodbujanju poslovne odličnosti, spoštovanju zakonskih norm in spremljanju sodobnih tržnih zahtev na področju geodetskega inženiringa in informacijskih tehnologij.

Vrednote zaposlenih v LGB so: 

  • Poslovna odličnost in odgovornost. 
  • Strokovnost in zanesljivost. 
  • Zadovoljstvo strank in zaposlenih. 
  • Hitrost in prilagodljivost. 
  • Timsko delo, sodelovanje in neprestano učenje. 

Družbena odgovornost

Poslovna odličnost nas zavezuje, da spoštujemo načela družbene odgovornosti do zaposlenih, strank, poslovnih partnerjev in kot tudi do širše javnosti.

Naši dosežki temeljijo na zavzetosti in znanju zaposlenih, zato jim nudimo zanimivo delo ter pogoje za strokovno in osebnostno rast. Z nenehnim učenjem, timskim delom in odgovornim ravnanjem gradimo kulturo medsebojnega spoštovanja in učinkovitega sodelovanja.

Širši skupnosti pomagamo k bolj razgibanemu življenjskemu slogu in kakovostnemu življenju nasploh, kar kažemo s podporo športnim, kulturnim in dobrodelnim projektom.