LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za I. polletje 2011

Geodetska uprava Republike Slovenije je objavila Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za I. polletje 2011, ki je zanimivo za lastnike nepremičnin v luči zaključka obveščanja o poizkusnem izračunu tržne cene.

Začetek letošnjega leta je zaznamoval zaključek obveščanja lastnikov o poskusnem izračunu tržne vrednosti njihovih nepremičnin, ki so ga na geodetski upravi pričeli izvajati septembra preteklega leta. V okviru tega so bili lastniki nepremičnin prvič seznanjeni z identifikacijskimi oznakami in ostalimi podatki o njihovih nepremičninah, ki se vodijo v uradnih evidencah. S tem so dobili možnost, da nepremičninske podatke uskladijo z dejanskim stanjem in da podajo pripombe na poskusno izračunane tržne vrednosti. Po preučitvi pripomb in uskladitvi modelov množičnega vrednotenja nepremičnin bo predvidoma konec letošnjega leta izveden prvi pripis posplošenih tržnih vrednosti nepremičnin v javni register nepremičnin (REN). Izboljšanje nepremičninskih evidenc in seznanitev lastnikov s tržnimi vrednostmi njihovih nepremičnin samo po sebi seveda ne bo neposredno vplivalo na dogajanje na nepremičninskem trgu, bo pa javna dostopnost podatkov o nepremičninah in njihovih posplošenih tržnih vrednostih izrednega pomena za boljšo obveščenost potencialnih kupcev in prodajalcev ter večjo preglednost trga.

Na trgu stanovanjskih nepremičnin, ki predstavlja najpomembnejši segment slovenskega nepremičninskega trga, smo bili v prvi polovici letošnjega leta priča nekakšni ustalitvi trga. Promet in cene so se gibale približno na ravni, ki je bila dosežena v preteklem letu, pri čemer promet izkazuje trend rahlega padanja, nominalne cene pa komaj zaznaven trend rasti.

Polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu je dostopno na:
http://prostor3.gov.si/ETN-JV/etn_jv/docs?action=getDocumentFile&docID=35


Arhiv novic