LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Poskusni izračun vrednosti nepremičnin

Geodetska uprava RS je vsem nepremičninam v Sloveniji določila njihovo posplošeno tržno vrednost. Vrednost nepremičnin je poskusno izračunala na osnovi zbirk podatkov, popisa nepremičnin, vrednostnih con in modelov vrednotenja.

Konec septembra so vsi lastniki nepremičnin pričeli prijemati obvestila o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti nepremičnin. Nekaj dni pred tem obvestilom pa so vsa slovenska gospodinjstva prejela brošuro s splošnimi pojasnili o obveščanju lastnikov o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin ter navodila, kako lahko lastnik nepremičnine spremeni podatke in poda pripombe na modele vrednotenja nepremičnin.

Osnovni namen obvestila je seznanitev z izračunano tržno vrednostjo nepremičnin. Če se lastniki ne strinjajo z uporabljenimi modeli za izračun vrednosti nepremičnin, naj to sporočijo geodetski upravi. Na obvestilih so poleg podatka o posplošeni tržni vrednosti nepremičnin navedeni tudi podatki o nepremičninah.

Lastniki imajo dva meseca časa (do 25. 11. 2010), da na obrazcih ali s pomočjo spletne aplikacije, geodetski upravi sporočijo morebitne spremembe podatkov ali dajo pripombe na modele vrednotenja nepremičnin.


Zakaj je pomembno, da je vaša nepremičnina korektno ovrednotena?

Vrednost vaše nepremičnine bo osnova za obračun novega davka na nepremičnine, ki bo predvidoma v letu 2011 zamenjal nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in davek na premoženje.


Ste v izračunu vrednosti vaše nepremičnine naleteli na pomanjkljivosti?

S primerjavo uradnih evidenc, vsebine poskusnega izračuna vrednosti in dejanskega stanja bomo pri LGB uredili vaše podatke ter poskrbeli, da bodo vaše nepremičnine korektno ovrednotene.


Potrebujete več informacij?

Dogovorite se za sestanek ali navežite stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili, kako pravilno ovrednotiti vaše nepremičnine.
 


Arhiv novic