LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Evidentiranje nepremičnin

Oglejte si zbirko predpisov, ki so povezani z evidentiranjem nepremičnin.

 

PIS Predpisi
Zakon o evidentiranju nepremičnin
Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin
Pravilnik o evidenci državne meje
Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb
Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru
Pravilnik o vpisih v kataster stavb
Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov
Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov
Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
Stvarnopravni zakonik
Zakon o zemljiški knjigi
Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi
Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka