LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Geodetska dejavnost

Oglejte si zbirko predpisov, ki so povezani z storitvami in izdelki geodetske dejavnosti.

 

PIS Predpisi
Zakon o geodetski dejavnosti - ZGeoD-1
Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke
Pravilnik o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobraževanja geodetov
Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev
Pravilnik o vsebini in obliki geodetske izkaznice ter postopku izdaje geodetske izkaznice
Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije
Uredba o prostorskem informacijskem sistemu
Pravilnik o geodetskem načrtu
Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu