LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Graditev

Oglejte si zbirko predpisov, ki so povezani z graditvijo.

 

PIS Predpisi
Zakon o graditvi objektov
Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena
Pravilnik o projektni dokumentaciji
Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta
Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor