LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Prostorske enote

Oglejte si zbirko predpisov, ki so povezani s prostorskimi enotami.

 

PIS Predpisi
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb
Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot
Pravilnik o pogojih in načinu določitve uradnega kratkega imena naselja in uradnega kratkega imena ulice