LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Sodno izvedeništvo

Oglejte si zbirko predpisov, ki so povezani s sodnim izvedeništvom.

 

PIS Predpisi
Zakon o sodiščih
Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
Pravilnik o zagotovitvi sredstev za strokovno izpopolnjevanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
Zakon o nepravdnem postopku
Zakon o pravdnem postopku
Zakon o arbitraži