LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Podzakonski predpisi Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu

Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/2014 in uveljavljen z dnem 27. 4. 2014.

Besedilo zakona obvezuje Vlado Republike Slovenije, pristojnega ministra in Geodetsko upravo RS, da v treh mesecih od uveljavitve zakona pripravijo in podrobneje določijo posamezne sestavine državnega geodetskega referenčnega sistema v obliki uredb, pravilnikov in objav na spletnih straneh.

Geodetska uprava RS je tako pripravila predloge predpisov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 57/2014), in sicer:


Seznam uveljavljenih podzakonskih predpisov s povezavo na ustrezen uradni liste in z ustreznimi dodatnimi vsebinami se nahaja na spletni strani Geodetske uprave RS.

Geodetska uprava RS bo morala v nadaljevanju poskrbeti, da bo pristojni minister v  šestih mesecih od uveljavitve ZDGRS predpisal podrobnejšo vsebino zbirke podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema, Vlada pa v štirih letih določila parametre višinskega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema.

Vir: Geodetska uprava RS


 


Arhiv novic