Obrnite se na nas, kadar želite vaše prostorske podatke:

 • tolmačiti,
 • razumeti ali
 • vizualizirati na načine, ki razkrivajo njihove medsebojne odnose in napoveduje trende.
Prostorski informacijski sistemi

Zakaj prostorski informacijski sistemi?

Sodobne geoinformacijske tehnologije so spremenile naše življenje. Spremenile so način, kako delamo, se odločamo in spreminjamo svet okoli nas. V vsakem trenutku imamo dostop do nepreglednega števila prostorskih podatkov, ki pred nas postavljajo izziv, kako jih pravilno urediti in povezati, da jih lahko uporabimo za lažje upravljanje naših posegov v prostor.

V današnjem času so prostorski podatki postali osnova za kvalitetno odločanje, saj je s kombiniranjem različnih poslovnih informacij s prostorskimi podatki možno bolje razumeti tržišče, kupce in konkurenco.

Prostorski informacijski sistemi (PIS) nam pomagajo tolmačiti, razumeti in vizualizirati prostorske podatke na načine, ki razkrivajo njihove medsebojne odnose in celo napoveduje trende. Na človeku prijazen grafičen način, v obliki zemljevidov, globusov, poročil ali diagramov, nam pomagajo iz podatkov pridobiti koristne informacije, ki jih potrebujemo za lažje sprejemanje odločitev.


Kaj omogočajo prostorski informacijski sistemi?

Prostorski informacijski sistem je inteligenten zemljevid, ki nam omogoča poizvedovanja in pridobivanje odgovorov na različna vprašanja, npr.:

 • Kaj se nahaja na določeni lokaciji?

Gre za iskanje informacij o določenem prostorskem elementu. Npr. kako se imenuje določena ulica, kakšno hišno številko ima stavba ipd.

 • Kje je tista lokacija, ki ima določene lastnosti?

Gre za iskanje informacij, kje leži določeni prostorski element, ki izpolnjuje določen pogoj. Npr. katera zemljišča imajo določeno kvaliteto tal, kje so potresna območja ipd. Na osnovi takih informacij lahko npr. izdelamo klasifikacijo zemljišč za različne namene uporabe.

 • Kaj se je spremenilo v določenem času?

Gre za iskanje razlik med prostorskimi elementi, nastalih v določenem časovnem obdobju. Npr. kaj se je spremenilo na cestnem omrežju po zadnji rekonstrukciji?

 • Kakšne obstajajo povezave med prostorskimi in neprostorskimi podatki?

Gre za zahtevnejša poizvedovanja, ki zahtevajo kombiniranje različnih tipov podatkov. Npr. ali obstaja povezava med prebivalci, ki so oboleli s pljučnim rakom, in rudnikom svinca v okolici ipd..

 • Kaj se bo zgodilo?

Gre za kompleksen prostorski informacijski sistem, ki zmore napovedovati trende. Raziskujemo, kako bi neka prostorska sprememba vplivala na ostale pojave v prostoru. Zahteva kombiniranje različnih tipov podatkov, pa tudi vključitev informacij o zakonitostih pojavov. Npr. kaj se bo zgodilo s cestnim omrežjem, če zgradimo novo avtocesto npr.


Kaj lahko storimo za vas?

LGB se ukvarja s specializiranim razvojem prostorskih informacijskih sistemov najvišje kvalitete za zapletene aplikacije in za zahtevne stranke. Od vzpostavitve, obdelave in vzdrževanja podatkovnih baz, do prostorskih analiz, modeliranja in predstavitve po meri naših strank.

Potrebam naročnika se prilagajamo s projektnim pristopom, in sicer pri:

 • analizi in izbiri modela informacijskega sistema

Naročnik aktivno sodeluje pri analizi svojih obstoječih procesov in izrazi funkcijske potrebe novega prostorskega informacijskega sistema. Na osnovi tega izdelamo konceptualni model sistema in načrtujemo nadaljni razvoj le-tega.

 • izboru in integraciji opreme

Naročniku pomagamo pri izbiri programske in strojne opreme ter komunikaciji za implementacijo prostorskega informacijskega sistema.

 • izgradnji in povezavi podatkovnih baz

Obsega izdelavo podatkovnih modelov (zasnova, stvaritev in polnjenje opisnih podatkov ter izdelava metapodatkov), zbiranje in geokodiranje podatkov (analogno-digitalna pretvorba), izdelamo povezave med obstoječimi podatkovnimi bazami podatkov in vzdrževanje obstoječih geografsko informacijskih sistemov.

 • izdelavi aplikacij

Izdelujemo aplikativne rešitve tipa strežnik-odjemalec in internet-intranet ter vrsto drugih spletnih PIS-rešitev, prilagojenih posameznim uporabnikom.

Naše rešitve podpirajo prostorsko načrtovanje in razvoj na državni, regionalni in lokalni ravni ter omogočajo gospodarjenje z infrastrukturo in nepremičninami. S temeljitim poznavanjem sodobnih informacijskih tehnologij, kartografije in geodetske stroke uspešno vključujemo sisteme PIS v poslovne procese naših strank, da postanejo nepogrešljivi za načrtovanje, vodenje in odločanje.

Obrnite se na nas, kadar potrebujete:

Celostna ponudba LGB na področju prostorskih informacijskih sistemov obsega rešitve za naslednje tipe PIS-ov:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katera so področja uporabe prostorskih informacijskih sistemov?

Najpogostejša področja uporabe PIS-a so tista, katerih dejavnost je povezana z lokacijo v prostoru, npr.:

 • naravni viri: kmetijstvo, arheologija, kras in jamski svet, okoljsko upravljanje, gozdarstvo, morsko in obalno okolje, rudarjenje, naftna industrija,
 • promet: transportni sistemi in omrežja, upravljanje z logistiko in prevoznimi sredstvi,
 • javne gospodarske službe: elektrika, plin, voda in odpadna voda,
 • gospodarstvo: finančne storitve, mediji, nepremičnine, trgovina,
 • kartografija in objavljanje kart,
 • komunikacije: prostorsko povezane storitve, telekomunikacije,
 • tehnične vede: gradbeno inženirstvo, geodezija,
 • vlada: ekonomski razvoj, volitve, vladne ustanove, raba zemljišč in zemljiški kataster, javni red in mir, nacionalna in lokalna raven, trajnostni razvoj, urbano in regionalno planiranje.

Potrebujete več informacij?

Dogovorite se za sestanek ali navežite stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili, kako uporabiti prostorske informacijske sisteme v vašem poslovanju.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.