Reference

Vladne ustanove

Ministrstvo za promet, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za pravosodje 


Občine

Mestna občina Ljubljana, Občina Trbovlje, Občina Litija, Občina Log-Dragomer, Občina Medvode, Občina Ig, Občina Horjul, Občina Škofljica 


Državne ustanove

Direkcija Republike Slovenije za ceste, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Geodetska uprava Republike Slovenije


Javna podjetja

Vodovod – kanalizacija, Snaga, Žale, Ljubljanska parkirišča in tržnice, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, Radiotelevizija Slovenija


Gospodarske družbe

Agencija Likof, Arhitekti Šabec Kalan Šabec, Atelje Marko Mušič, Atelje S, Avtohiša Malgaj, Avtotehna, Bauer Spezialtiefbau, Begrad, Belinka Belles, Belinka Perkemija, BTC Ljubljana, Cestno podjetje Ljubljana, Cestno podjetje Kranj, CGP, CM Celje, CMC Ekocon, DARS, DDC svetovanje inženiring, Dravske elektrarne Maribor, Elektro Ljubljana, ELES, Energoplan, Eurograding, Geodetski inštitut Slovenije, Geoplin plinovodi, GP Bežigrad, Gradbinec GIP, Gradis Celje, Gradis GP Ljubljana, Gradnje Polak, Gratel, Helios, Hidroinženiring, Hidrotehnik, HIS Ekoprojekt, Hofer, HSE, IMOS Ljubljana, IMP, Javna razsvetljava, Komunalna operativa Ljubljana, Komunalne gradnje, Komunaprojekt, Koto Ljubljana, Kranjska investicijska družba, Logina, Magg, Mijaks Investicije, MINERVO Ljubljana, Mobitel, MONS, Mont Grad, Mreža JIT, Nigrad, Nivo, Point, Prenova - Gradbenik, Primorje, Provia, Regeneracija, R-Gradnje, Rudnimmo, Savaprojekt, SCT, Skai Center, Spar Slovenija, SPIT Nova Gorica, Strabag, Studio Moderna, Studio Oppidum, Tehnološki park Ljubljana, Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, Termoelektrarna Trbovlje, Tušmobil, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vegrad, Veplas, VG5, ZIL inženiring