Obrnite se na nas, kadar želite vaše prostorske podatke:

 • tolmačiti,
 • razumeti ali
 • vizualizirati na načine, ki razkrivajo njihove medsebojne odnose in napoveduje trende.
Spletni PIS

Kaj je spletni PIS?

Internetne tehnologije so omogočile razvoj novih rešitev tudi na področju prostorsko informacijskih sistemov (PIS). Izjemen razvoj spletnih aplikacij, predvsem aplikacij za dostop, pregledovanje in poizvedovanje po prostorskih podatkih, je pripomogel, da danes lahko pregledujemo letalske posnetke, prostorske plane, podatke zemljiškega katastra ali vodovodne infrastrukture... s kateregakoli v internet priključenega računalnika. Uporabnik ni več obremenjen z zahtevno in drago programsko opremo za PIS, za uporabo spletnih PIS aplikacij mu zadostuje že povsem običajen dostop do omrežja internet.


 

Spletni PIS je prostorski informacijski sistem, ki uporablja internetne tehnologije za:

 • dostop in posredovanje podatkov na daljavo,
 • opravljanje prostorskih analiz,
 • prikaz rezultatov.

Spletne PIS aplikacije temeljijo na modelu odjemalec/strežnik (clinet/server). Odjemalec pošlje strežniku zahtevo po storitvi ali podatkih, strežnik to zahtevo obdela ter vrne ustrezne rezultate odjemalcu.


Glede na mesto obdelave podatkov ločimo dve vrsti odjemalcev:

 • lahki odjemalci: večina obdelave poteka na strani strežnika,
 • debeli odjemalci: večina obdelave poteka na strani odjemalca.

 

Za uspešno uporabo spletnih PIS-tehnologij moramo razumeti glavne značilnosti omrežja internet. Internet je odprto računalniško omrežje, ki temelji na industrijskih standardih. Ti opredeljujejo številna pravila (protokole) za sporazumevanje med računalniki:

 • nizkonivojske komunikacije (protokol tcp/ip),
 • izmenjava datotek (protokol ftp),
 • izmenjava spletnih dokumentov (protokol http),
 • opisni jeziki za sestavo spletnih dokumentov (html, vrml, xml, gml itd.)
 • formati za bitne podobe (gif, bmp, jpg itd.),
 • standardni formati za vektorsko grafiko (cgm, svg itd.).

Do spletnih aplikacij dostopamo preko spletnega ali URL-naslova (ang: URL - Uniform Resource Locator) z uporabo spletnega pregledovalnika. Spletni pregledovalnik je lahki odjemalec, kar pomeni, da obdelava podatkov poteka na strežniku, izmenjava podatkov poteka po protokolu http, prenos le-teh do odjemalca pa večinoma v rastrski, tabelarični ali XML obliki.

Model odjemalec/strežnik omogoča različne funkcionalnosti, in sicer:

 • »surovi« prenos podatkov,
 • statični prikaz zemljevida,
 • spletne poizvedbe in analize,
 • dostop do GIS programske opreme preko interneta.

»Surovi« prenos podatkov

Prenos podatkov poteka tako, da v prvem koraku odjemalec preko spletnega pregledovalnika pošlje URL-zahtevo. V drugem koraku spletni strežnik pošlje zahtevo na datotečni strežnik, ki shrani zahtevane podatke na lokalni disk spletnega stražnika. Zadnji korak predstavlja nalaganje podatkovne datoteke v PIS programsko okolje izven spletnega okolja (off-line).


Statični prikaz zemljevida

Statični prikaz zemljevida poteka tako, v prvem koraku odjemalec preko spletnega pregledovalnika pošlje URL-zahtevo. V naslednjem koraku se spletni strežnik sklicuje na aplikacijski strežnik, ki s pomočjo PIS programske opreme pripravi zahtevane podatke. Aplikacijski strežnik shrani pripravljene podatke na lokalni disk spletnega stražnika, ki odjemalcu posreduje zahtevane grafične podobe.


 


Spletne poizvedbe in analize

Popolnoma enak postopek kot pri pripravi statičnih zemljevidov, pri čemer aplikacijski strežnik pripravi še vektorske podatke, ki jih spletni strežnik posreduje odjemalcu.


 


Dostop do PIS programske opreme preko interneta

Odjemalec pošlje podatkovno zahtevo, ki jo podatkovni strežnik obdela in posreduje PIS podatkovne tokove, katere si odjemalec lahko ogleda na svoji strani.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili glede spletnih prostorskih informacijskih sistemov.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.