LGB - v skrbi za vašo:

 • lastnino,
 • evidence,
 • gradnjo,
 • infrastrukturo,
 • podatke in
 • znanja.
Spreminjanje podatkov v registru nepremičnin

S 1. januarjem je začel veljati Zakon o davku na nepremičnine. Osnova za izračun davka je posplošena tržna vrednost nepremičnin, ki je izračunana z upoštevanjem modelov vrednotenja in podatkov o nepremičninah, kot so evidentirani v registru nepremičnin. Da bo davek pravilno obračunan, morajo biti podatki v registru nepremičnin pravilno evidentirani.

Register nepremičnin je javna zbirka podatkov o nepremičninah na območju Republike Slovenije, ki odraža dejansko stanje nepremičnin v naravi. Če podatki evidentirani v registru nepremičnin ne odražajo dejanskega stanja, jih je potrebno spremeniti. Lastniki nepremičnin lahko podatke urejajo s spletno aplikacijo Spreminjanje podatkov registra nepremičnin ali preko vprašalnikov registra nepremičnin oziroma na najbližji območni geodetski upravi, lahko pa se spremenijo tudi z elaboratom geodetske storitve.

Podatke, ki so bili v register nepremičnin evidentirani do 10. januarja bo Geodetska uprava RS uporabila v informativnem izračunu davka na nepremičnine, ki bo lastnikom in ostalim davčnim zavezancem posredovan v februarju 2014.


Kje lahko uredite podatke

Lastniki nepremičnin lahko urejajo podatke, in sicer:

 • pri geodetskih podjetjih – vse spremembe v evidencah zemljiškega katastra in katastra stavb, za katere je zahtevan elaborat geodetske storitve
 • na geodetski upravi - v Evidenci trga nepremičnin se uredi neprofitni najem denacionalizirane stanovanjske nepremičnine, neprofitna oddaja in oddaja na prostem trgu;
 • na Zemljiški knjigi – osebna služnost, EMŠO lastnika in imetnika osebne služnosti, etažna lastnina, vpisi izvedenih pravnih poslov, javno dobro;
 • na upravnih enotah - prijava prebivališča na stanovanje oziroma na hišno številko;
 • na občini - namenska raba zemljišč in zemljišča za gradnjo stavb;
 • na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje - dejanska raba, tudi vodna in neplodna zemljišča;
 • pri upravnikih večstanovanjskih stavb - ureditev številk stanovanj v evidencah Geodetske uprave in označitev
 • na Zavodu za gozdove Slovenije - gozdni režimi;
 • na davčni upravi - znižanje davka invalidnim osebam na podlagi odločbe ZZZS.

Kako vam lahko pomagamo?

Pri LGB vam lahko pomagamo urediti vse spremembe v evidencah zemljiškega katastra in katastra stavb, za katere je zahtevan elaborat geodetske storitve, npr:


Potrebujete več informacij?

Dogovorite se za sestanek ali navežite stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili o spreminjanju podatkov v registru nepremičnin.

Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.

 

Vir:

http://www.vlada.si/teme_in_projekti/nepremicnine_in_davek/

http://www.gu.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/4971/5527/5fa30454cc7a4893ec59e8373049acd0/
 


Arhiv novic