Spremljava gradnje objektov

Kaj je geodetska spremljava gradnje objekta?

Gradnja zahtevnih stavb in objektov gospodarske infrastrukture je kompleksen in tvegan gradbeni postopek. Zato je ves čas izvajanja gradbenih del treba poleg projektantskega in geotehničnega nadzora izvajati tudi geodetsko spremljavo.

Podjetje LGB je s celovitim spektrom svetovalnih in izvedbenih geodetskih storitev vključeno v vse gradbene faze:

  • pri umeščanju gradnje v prostor,
  • pri evidentiranju posameznih gradbenih faz,
  • pri urejanju lastniško-pravnih in prostorsko-planskih odnosov na zemljiščih,
  • pri vodenju podatkov v celovitih prostorsko informacijskih sistemih.

Naši inženirji dobro poznajo projektantska in gradbena dela ter razumejo gradbene načrte, postopke in načine projektiranja. Geodetsko meritev moramo velikokrat izvesti v zelo kratkem in točno predpisanem roku, včasih tudi v težavnih razmerah, ki pa ne smejo bistveno vplivati na natančnost meritve. Posamezna dela skrbno načrtujemo in usklajujemo z ostalimi deli.

Pri spremljavi gradnje objekta izvedemo več geodetskih storitev, in sicer:


Kdaj geodetska spremljava gradnje objekta?

  • pri gradnji zahtevnih stavb,
  • pri gradnji objektov gospodarske infrastrukture.

Zakaj geodetska spremljava gradnje objekta?

  • da bo vaš bodoči objekt pravilno umeščen v prostor,
  • da gradnja vašega objekta ne bo odstopala od projektnih podatkov,
  • da ugotovite odstopanja med projektom in stanjem v naravi in jih pravočasno odpravite,
  • da preprečite visoke stroške zaradi napak ali zamud pri gradnji.

Kdo lahko naroči geodetsko spremljavo gradnje objekta?

Geodetsko spremljavo gradnje objekta lahko naroči investitor, izvajalec gradbenih del ali nadzornik gradbenih del.


Želite geodetsko spremljavo gradnje objekta?

Geodetsko spremljavo gradnje objekta lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili, kako izkoristiti geodetsko spremljavo vašega objekta.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga