Tematske karte

Kaj so tematske karte?

Karte ali zemljevide lahko delimo glede na območje prikaza, vsebino, merilo, namen, format itd. Med najpomembnejšimi je delitev kart po vsebini, kjer ločimo dve osnovni skupini: splošne geografske karte in tematske karte.

Pri tematskih kartah so poudarjeni ali podrobneje prikazani le določeni objekti, pojavi ali dinamika pojavov. V vsakdanjem življenju uporabljamo največ prav tematske karte, saj nam podajajo različne naravne in družbeno geografske informacije.

Tematske karte delimo glede na vsebino v tri sklope:

  • naravno geografske karte: geološke, hidrološke, meteorološke, klimatske, karte višinskih pasov itd.
  • družbeno geografske karte: planinske, turistične, avtokarte, karte naselij itd.
  • tehnične karte in načrti: katastrske karte, inženirski načrti, sinoptične karte, pomorske in letalske karte itd.

Po naročilu svojih strank lahko pri LGB izdelamo tematske karte za različne sektorje: gozdarstvo, rudarstvo, kmetijstvo, geologijo, promet, turizem, kulturno dediščino in druge.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili o izdelavi tematskih kart za vaše potrebe.

 

Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.

 


Zakonska podlaga