Ureditev meje

Kaj je ureditev meje?

Ureditev meje je določitev poteka meje parcele, s ciljem, da se meja v naravi uskladi s podatki v zemljiškem katastru. Urejamo lahko mejo parcele v celoti ali pa samo del meje, pri čemer je storitev lahko samostojna ali pa izhodišče za druge storitve, kot so izravnava meje, parcelacija itd.


Kdaj urediti mejo?

 • kadar ne veste, kje v naravi poteka meja vaše parcele,
 • kadar se s sosedom ne morete sporazumeti o poteku meje,
 • kadar želite parcelo razdeliti na več parcel,
 • kadar želite izravnati meje parcele.

Zakaj urediti mejo?

 • da boste lahko dokazovali svoje lastništvo,
 • da boste imeli čiste odnose s sosedi,
 • da boste natačno vedeli, kolikšna je površina vaše parcele,
 • da boste z vašo nepremičnino lahko sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava, hipoteka...,
 • da boste hitreje rešili upravne postopke.

Kako poteka ureditev meje?

Ureditev meje pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. priprava na mejno obravnavo
 3. mejna obravnava
 4. izdelava elaborata ureditve meje
 5. vložitev zahteve za evidentiranje urejene meje pri geodetski upravi
 6. spremljanje reševanja zahteve

Osnova za izdelavo elaborata ureditve meje so zadnji vpisani podatki in zbirka listin zemljiškega katastra ter naše geodetske meritve.

 Oglejte si podroben opis ureditve meje.


Kdo lahko naroči ureditev meje?

Ureditve meje lahko naroči katerikoli lastnik, solastnik, skupni lastnik, posestnik ali pridobitelj parcele, katere mejo urejamo. Prav tako jo lahko naroči državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti ali druga zainteresirana fizična ali pravna oseba.


Kdo so stranke v postopku urejanja meje?

Poleg lastnikov parcele, katere mejo urejamo, so stranke v storitvi urejanja meje in v upravnem postopku evidentiranja urejene meje tudi lastniki parcel, ki po zemljiškokatastrskem načrtu ali po zemljiškokatastrskem prikazu mejijo ali se dotikajo meje, ki se ureja v postopku urejanja meje.


Kdaj je ureditev meje zaključena?

Meja parcele je pravno-formalno urejena z dokončno upravno odločbo o evidentiranju urejene meje, ki jo izda geodetska uprava in vpiše mejo v zemljiški kataster kot urejeno mejo.


Želite urediti mejo svoje parcele?

Ureditev meje lahko naročite na naslednje načine:

 Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za ureditev meje potrebujemo številko parcele, katere mejo urejamo, in ime katastrske občine, v kateri leži ta parcela.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili, kako urediti mejo vaše parcele.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga