Ureditev stvarnopravnih razmerij

O ureditvi stvarnopravnih razmerij

Zapletena pravna ureditev področja nepremičnin, nepoznavanje zakonodaje, številne in nepregledne informacije, pristojnosti organov ter dolgi in zapleteni postopki povzročajo nemalo težav pri reševanju številnih nepremičninskih zadev, npr. pri:

  • prodaji in zamenjavi nepremičnin,
  • najemih stanovanj in poslovnih prostorov,
  • motenju posesti,
  • urejanju služnosti...

LGB je vaša zanesljiva izbira pri urejanju nepremičninskih razmerij. V sodelovanju s s poobčlaščeno odvetniško pisarno vam pomagamo pri evidentiranju stvarnopravnih pravic na nepremičninah, ki se prikazujejo v zemljiški knjigi in opredelujejo premoženjska razmerja med ljudmi:

  • lastninska pravica,
  • služnosti,
  • stavbna pravica,
  • etažna lastnina.

Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili o ureditvi stvarnopravnih razmerij pri  vaših nepremičninah.

Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga