Vpis stavbe v kataster stavb

Kaj je vpis stavbe v kataster stavb?

Vpis stavbe v kataster stavb je storitev evidentiranja podatkov o stavbi ali njenih delih v kataster stavb, ki je uradna državna evidenca o stavbah in o delih stavb.

Pogoj za vpis stavbe v kataster stavb je, da je njeno zemljišče pod stavbo evidentirano v zemljiškem katastru.


Kdaj vpisati stavbo v kataster stavb?

 • če je stavba novogradnja in še nima svoje identifikacijske številke,
 • pred vpisom v zemljiško knjigo,
 • ko želite stavbo razdeliti na več delov.

Zakaj vpisati stavbo v kataster stavb?

 • da boste lahko pridobili hišno številko,
 • da boste lahko vpisali svojo lastnino v zemljiško knjigo in dokazovali svoje lastništvo,
 • da boste lahko uredili etažno lastnino v večstanovanjski stavbi,
 • da boste z vašo nepremičnino lahko sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava, hipotekarni kredit...

Kako poteka vpis stavbe v kataster stavb?

Vpis stavbe v kataster stavb pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. določitev zemljišča pod stavbo, če je potrebno
 3. izmera stavbe
 4. izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster stavb
 5. vložitev zahteve za evidentiranje stavbe v katastru stavb pri geodetski upravi
 6. vložitev zahteve za določitev hišne številke pri geodetski upravi
 7. spremljanje reševanja zahteve

Osnova za vpis stavbe v kataster stavb so naše geodetske meritve. Rezultat le-teh je elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

Oglejte si podroben opis vpisa stavbe v kataster stavb.


Kdo lahko naroči vpis stavbe v kataster stavb?

Vpis stavbe v kataster stavb lahko naroči investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe. Storitev lahko naroči, ko je stavba v taki gradbeni fazi, da je mogoče izmeriti njeno površino.

Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb:

 • v roku 30 dni po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del ali
 • ob začetku uporabe ali
 • pred prvo prijavo stalnega prebivališča v stavbi ali
 • pred prvo prijavo sedeža pravne osebe v stavbi.

Če geodetska uprava ugotovi, da stavba ali del stavbe ni evidentiran v katastru stavb, pozove investitorja gradnje, da v treh mesecih po prejemu poziva vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb. Če investitor gradnje tega v določenem roku ne stori, ga geodetska uprava predlaga prekrškovnemu organu. Geodetska uprava lahko v tem primeru poskrbi, da se izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb in vpiše stavbo v kataster stavb na stroške investitorja gradnje.


Kdo so stranke v postopku določitve zemljišča pod stavbo?

Stranke v postopku vpisa stavbe v kataster stavb so investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.


Kdaj je vpis stavbe v kataster stavb zaključen?

Vpis stavbe v kataster stavb je pravno-formalno zaključen s sklepom o vpisu stavbe v kataster stavb, ki ga izda geodetska uprava. O tem obvesti vlagatelja zahteve, lastnika stavbe in sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.

Vpis stavbe, ki je bila zgrajena brez predpisanih dovoljenj, v kataster stavb ne pomeni tudi njene legalizacije!


Želite naročiti vpis stavbe v kataster stavb?

Vpis stavbe v kataster stavb lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za vpis stavbe v kataster stavb potrebujemo številko parcele, ime katastrske občine, naslov stavbe (če obstaja), število delov stavbe in arhitekturni načrt tlorisov stavbe.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili, kako vpisati stavbo v kataster stavb.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga