Vzdrževanje katastra gospodarske infrastrukture

Kaj je vzdrževanje katastra gospodarske infrastrukture?

Vzdrževanje katastra gospodarske infrastrukture je proces ažurnega posodabljanja podatkov in aplikacij operativnega katastra, ki je nepremičninska evidenca, v kateri se evidentirajo objekti, priključki in uporabniki gospodarske infrastrukture, med katere spadajo vodovodno, kanalizacijsko, cestno, toplovodno in energetsko omrežje, elektronske komunikacije in drugi objekti. Operativni kataster vodi upravljavec gospodarske infrastrukture in ga uporablja za svoje tehnične in poslovne potrebe.

Dobro in učinkovito gospodarjenje z gospodarsko infrastrukturo je možno le z ažurno evidenco, ki zagotavlja, da so ažurni podatki vedno na razpolago. Pogoj za kakovosten kataster je torej redno vzdrževan prostorski informacijski sistem, skupaj z ažurno digitalno bazo podatkov.


 

Pri vzdrževanju katastra gospodarske infrastrukture podjetje LGB izvede več geoinformacijskih storitev, in sicer:

 • pridobitev novih podatkov o gospodarski infrastrukturi z izmero le-te ali z drugimi načini pridobitve, kadar gre za spremembe na infrastrukturi,
 • posodobitev digitalne baze podatkov,
 • posodobitev prostorskega informacijskega sistema in njegovih aplikacij, ki so programska platforma katastrov gospodarske infrastrukture,
 • vnos novih podatkov v prostorski informacijski sistem, ki bo podatke obdelal, vizualiziral in interpretiral, v skladu s potrebami naročnika.

Kdaj vzdrževanje katastra gospodarske infrastrukture?

 • kadar želite pridobiti učinkovito in ažurno evidenco o omrežju in objektih gospodarske infrastrukture, ki jo upravljate,
 • kadar želite prenoviti obstoječi kataster gospodarske infrastrukture, ki bo zadostil novim potrebam,
 • kadar potrebujete izračun dejanskih kapacitet in s tem izkoriščenosti vašega omrežja gospodarske infrastrukture,
 • kadar potrebujete redno podporo za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč,
 • kadar potrebujete redno izhodišče za ocenjevanje vrednosti stavbnih zemljišč za potrebe obdavčenja,
 • kadar potrebujete redno podporo za izračunavanje amortizacije osnovnih sredstev, s katerimi upravljajo gospodarske javne službe,
 • kadar potrebujete ažurne podatke za postopke izdaje dovoljenj za gradnjo (projektna dokumentacija, soglasja, lokacijska informacija),
 • kadar potrebujete učinkovito podlago za izdelavo strategije prostorskega razvoja občine in prostorskih aktov občine.

Zakaj vzdrževanje katastra gospodarske infrastrukture?

 • da boste pridobili pregleden in dejanski prikaz zasedenosti in opremljenosti prostora z omrežji in objekti vaše gospodarske infrastrukture,
 • da boste z ažurno bazo podatkov dosegli racionalno porabo finančnih sredstev za vzdrževanje in investicije v gospodarsko infrastrukturo,
 • da boste pridobili orodje za učinkovito podporo za analizo in odločanje pri upravljanju in gospodarjenju z vašo gospodarsko infrastrukturo in prostorom,
 • da boste lahko izpolnili vse zakonske obveznosti do države,
 • da boste lahko pridobili določena sredstva od države ali EU (npr s področja varstva okolja), kjer je pogoj vzpostavljen in vzdrževan kataster gospodarske infrastrukture.

Kdo lahko naroči vzdrževanje katastra gospodarske infrastrukture?

Vzdrževanje katastra gospodarske infrastrukture lahko naroči lastnik ali upravljavec gospodarske infrastrukture.


Kdaj je vzdrževanje katastra gospodarske infrastrukture zaključeno?

Vzdrževanje katastra gospodarske infrastrukture je neprekinjen proces. Z vzpostavljenimi protokoli za zajem novih ali spremenjenih podatkov o gospodarski infrastrukturi je kataster redno vzdrževan. Pri tem morata tesno sodelovati tako lastnik ali upravljavec gospodarske infrastrukture kot tudi izvajalec vzdrževanja.


Želite vzdrževanje katastra vaše gospodarske infrastrukture?

Vzdrževanje katastra gospodarske infrastrukture lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za vzdrževanje katastra gospodarske infrastrukture potrebujemo:

 • vse trenutno razpoložljive podatke gospodarske infrastrukture,
 • trenutno veljavne protokole o zbiranju podatkov, če obstajajo,
 • izdelavo in vzpostavitev obnovljenih procesov zbiranja in evidentiranja sprememb gospodarske infrastrukture v okviru vzdrževanja,
 • ustrezno aplikativno podporo, ki sledi vzpostavljenim protokolom o pridobivanju, spreminjanju in izmenjavi podatkov gospodarske infrastrukture.

Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili, kako poteka vzdrževanje katastra gospodarske infrastrukture.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga