Obrnite se na nas, kadar želite vaše prostorske podatke:

 • tolmačiti,
 • razumeti ali
 • vizualizirati na načine, ki razkrivajo njihove medsebojne odnose in napoveduje trende.
Vzdrževanje sistema PIS

Kaj je vzdrževanje sistema PIS?

Za dolgoročno uspešno delovanje prostorsko informacijskega sistema (PIS), ki bo služil poslovnim ciljem naročnika, je potrebno ta sistem redno posodabljati. Vzdrževanje sistema PIS obsega vzdrževanje vseh njegovih komponent, kar vključuje:

 • posodabljanje prostorske podatkovne baze,
 • prilagajanje sistemskih spremembam (npr. novim verzijam operacijskih sistemov),
 • nadgradnje programske opreme,
 • implementacijo novih funkcionalnosti,
 • zagotavljanje zaščite podatkov,

Kdaj vzdrževanje sistema PIS?

Vzdrževanje sistema PIS je reden proces, ki ga izvajamo skozi celoten življenjski cikel tega sistema. Predvsem pa je potreben, kadar:

 • podatki v prostorski podatkovni bazi ne ustrezajo več dejanskemu stanju v naravi,
 • želite v prostorsko podatkovno bazo vključiti nove podatke,
 • potrebujete nove funkcije sistema PIS,
 • želite prilagoditve sistema PIS poslovnim procesom,
 • pride do sprememb in posodobitev informacijske tehnologije, ki jo uporabljate v poslovnem okolju.

Zakaj vzdrževanje sistema PIS?

 • za nemoteno in brezhibno delovanje sistema PIS, brez zastojev in prekinitev,
 • da bodo imele vaše analize in odločitve, ki jih sprejmete na osnovi informacij sistema PIS, realno in stvarno podlago,
 • da pridobite sistem PIS, ki bo dolgoročno služil svojemu namenu, in s tem hitrejšo povrnitev svoje investicije v sistem PIS.

Kako poteka vzdrževanja sistema PIS?

Vzdrževanje programske opreme

Podjetje LGB izvaja vzdrževanje delujočih sistemov PIS kot celostno asistenco naročniku in pri tem zagotavlja:

 • svetovanje in tehnično podporo pri:
  • inštalaciji, administraciji, optimizaciji, upravljanju ter migraciji sistema PIS,
  • načrtovanju korakov za nadaljnji razvoj sistema, podatkovnih baz ter aplikacij,
  • uporabi in izkoriščanju zmogljivosti sistema PIS,
  • uvažanju, predelavi, izvažanju, arhiviranju ter restavraciji podatkov,
  • doseganju kompatibilnosti in interoperabilnosti z drugimi produkti,
 • posredovanje in inštalacijo programskih popravkov in nadgradenj sistema ter obveščanje naročnika o novostih,
 • odpravo sistemskih napak,
 • vzdrževanje zaščite podatkov v skladu z zahtevami naročnika,
 • preventivne servisne informacije, prilagojene razmeram naročnika.

Vzdrževanje podatkov in prostorske podatkovne baze

Vzdrževanje vključuje posodabljanje prostorskih podatkov, ki jih LGB, kot pooblaščenec v imenu naročnika, pridobi od Geodetske uprave RS, npr:

 • podatke digitalnega katastrskega načrta,
 • podatke katastra stavb,
 • podatke gospodarske javne infrastrukture,
 • barvne digitalne ortofoto posnetke, merila 1:5000,
 • druge prostorske podatke po potrebi naročnika (kartografske in druge podlage).

Kadar je za pridobitev prostorskih podatkov potrebno vključiti več inštitucij in organizacij, LGB sklene z njimi sporazum o izmenjavi podatkov, kot npr. za pridobitev:

 • digitalne topografske baze velikega merila z mestno občino,
 • komunalna infrastruktura iz zbirnika komunalnih vodov,
 • barvni digitalni ortofoto posnetki merila 1:1000 s posamezno občino.

Poleg gostujočih podatkov so v PIS vključeni tudi prostorski podatki, ki jih vodi in upravlja naročnik. Kadar pride do sprememb na terenu, je treba pridobiti nove prostorske podatke in z njimi posodobiti prostorsko podatkovno bazo, ki jo uporablja PIS. Pri tem izvedemo:

 • terensko izmero in dopolnitev obstoječih prostorskih podatkov s spremembami, ki še niso bile evidentirane (pregled in izmera objektov, ki so v upravljanju naročnika),
 • terensko izmero in dopolnitev obstoječih topografskih podatkov,
 • geodetske posnetke dejanskega stanja na terenu in primerjavo z evidenco zemljiškega katastra.

Vzdrževanje sistema PIS pri podjetju LGB obsega naslednje korake:

 1. razgovori z naročnikom in preučitev poslovnih potreb in ciljev,
 2. opredelitev ključnih elementov vzdrževanja,
 3. opredelitev orodij, tehnologije in metodologije vzdrževanja,
 4. izvedba vzdrževanja (posodobitev programskega okolja, orodij ali prostorskih podatkov),
 5. posodobitev prostorske podatkovne baze in podatkovnega modela,
 6. posodobitev prostorskega informacijskega sistema,
 7. prenos podatkov in posodobitev programske opreme pri naročniku,
 8. šolanje uporabnikov.

Kdo lahko naroči vzdrževanje sistema PIS?

Naročniki storitve vzdrževanje sistema PIS so podjetja in organizacije, ki že imajo vzpostavljen sistem PIS in ga želijo izboljševati in nadgrajevati.


Kdaj je vzdrževanje sistema PIS zaključeno?

Vzdrževanje sistema PIS je zaključeno z namestitvijo posodobljene verzije informacijske platforme in programskih orodij, s predajo posodobljene baze prostorskih podatkov in končne projektne dokumentacije naročniku. Po potrebi lahko izvedemo še izobraževanje končnih uporabnikov za delo s posodobljenim sistemom PIS.


Želite vzdrževanje vašega sistema PIS?

Vzdrževanje sistema PIS lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za vzdrževanje sistema PIS potrebujemo tehnično dokumentacijo, ki je na voljo, razpoložljive analogne vire, razpoložljive prostorske podatke, pooblastilo za pridobivanje prostorskih podatkov...


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili glede vzdrževanja sistema PIS v vašem poslovnem okolju.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.