Obrnite se na nas, kadar želite vaše prostorske podatke:

 • tolmačiti,
 • razumeti ali
 • vizualizirati na načine, ki razkrivajo njihove medsebojne odnose in napoveduje trende.
Vzpostavitev PPI

Kaj je vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture?

Prostorska podatkovna infrastruktura je osnova za iskanje, oceno kvalitete in uporabo prostorskih podatkov. Omogoča združevanje prostorskih podatkov iz različnih virov ter možnost souporabe teh podatkov s strani več uporabnikov in aplikacij. Infrastruktura omogoča izmenjavo prostorskih podatkov tako distributerjem kot tudi končnim uporabnikom, pri tem pa znižuje stroške, potrebne za pridobivanje in vzdrževanje prostorskih podatkov ter njihovo povezovanje z drugimi podatkovnimi bazami.


Kdaj vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture?

Prvi pogoj uporabe ali vzpostavitve prostorske podatkovne infrastrukture je visoka »prostorska« ozaveščenost podjetja, ustanove ali inštitucije.


Zakaj vzpostavimo prostorsko podatkovno infrastrukturo?

Z vzpostavljeno prostorsko podatkovno infrastrukture dosežemo:

 • centralizacijo podatkov,
 • dostopnost, varnost in nadzor podatkov,
 • večjo hitrost distribucije in pridobitve podatkov in dokumentov,
 • preglednost poslovanja,
 • olajšano delo s strankami,
 • lažje sprejemanje odločitev,
 • boljša porazdelitev dela in večji izkoristek poslovanja,
 • prihranek časa – ni dolgotrajnih postopkov urejanja papirjev, shranjevanja in iskanja,
 • hitrejši odzivni časi pri reševanju tekočih problemov,
 • manj birokracije, posledično nižji stroški,
 • ni podvajanja dela,
 • pridobivanje različnih podatkov, ki podpirajo poslovni proces naročnik,
 • večja konkurenčna prednost in večje zadovoljstvo uporabnikov.

Kako poteka vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture?

Vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture je pri podjetju LGB opredeljena z naslednjimi koraki:

 1. razgovori z naročnikom in preučitev poslovnih potreb in ciljev,
 2. oblikovanje projektnega tima,
 3. opredelitev potreb, zahtev, izdelkov in storitev prostorske podatkovne infrastrukture,
 4. prvi detajlni projektni plan,
 5. pridobitev podatkov,
 6. analiza podatkov
 7. sistemska analiza (opredelitev orodij, tehnik in metod),
 8. izdelava centralne podatkovne baze in podatkovnega modela,
 9. implementacija sistema,
 10. testiranje sistema in odprava napak,
 11. namestitev programske opreme pri naročniku,
 12. šolanje uporabnikov,
 13. oblikovanje metodologije za vzdrževanje sistema PIS,
 14. projektno vodenje.

Kdo lahko naroči vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture?

Vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture lahko naroči vsak, ki potrebuje centralizacijo večje količine prostorskih podatkov ter njihovo hitro distribucijo.


Kdaj je vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture zaključena?

Vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture je zaključena s predajo programskega okolja, morebitne strojne opreme, baze podatkov, končne projektne dokumentacije naročniku.


Želite vzpostaviti prostorsko podatkovno infrastrukturo?

Vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture potrebujemo dokumentacijo vaših poslovnih procesov, tehnično dokumentacijo, ki je na voljo, razpoložljive analogne vire, razpoložljive prostorske podatke...


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnil glede vzpostavitve prostorske podatkovne infrastrukture v vašem poslovnem okolju.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.