Obrnite se na nas, kadar želite vaše prostorske podatke:

 • tolmačiti,
 • razumeti ali
 • vizualizirati na načine, ki razkrivajo njihove medsebojne odnose in napoveduje trende.
Vzpostavitev sistema PIS

Kaj je vzpostavitev sistema PIS?

Pri vzpostavitvi prostorsko informacijskega sistema (PIS) načrtujemo in implementiramo računalniško podprt informacijski sistem tako, da nam bo pomagal tolmačiti, razumeti in vizualizirati prostorske podatke na načine, ki razkrivajo njihove medsebojne odnose in celo napoveduje trende. Na človeku prijazen grafičen način, v obliki zemljevidov, globusov, poročil ali diagramov, nam pomagajo iz podatkov pridobiti koristne informacije, ki jih potrebujemo za lažje sprejemanje odločitev.

Za razvoj učinkovitega sistema PIS je potrebno dobro poznavanje poslovnega sistema naročnika, njegovih ciljev in vizije ter obstoječega informacijskega sistema. To nam omogoči oblikovanje takšnih informacihjskih izdelkov in storitev, ki bodo omogočili lažje in cenejše izvajanje obstoječih nalog naročnika in dosego njegove strateške prednosti.


Kdaj vzpostavitev sistema PIS?

 • kadar potrebujete nadzorovano manipulacijo prostorskih podatkov in rezultate različnih prostorskih analiz, npr.
  • kaj je na določeni lokaciji,
  • kje se nahaja določen objekt,
  • kje je lokacija, ki izpolnjuje nek pogoj,
  • kaj se je spremenilo v določenem časovnem obdobju,
  • kakšne so povezave med prostorskimi in neprostorskimi podatki,
  • kako bo neka prostorska sprememba vplivala na ostale pojave v prostoru,
 • kadar potrebujete prostorske podatke na enem mestu, urejene in opisane,
 • kadar potrebujete dobro dostopnost, varnost in nadzor nad prostorskimi podatki,
 • kadar potrebujete večjo hitrost distribucije in pridobivanja prostorskih podatkov in dokumentov.

Zakaj vzpostavitev sistema PIS?

 • da pridobite strokovne podlage za potrebe projektiranja,
 • za lažje prostorsko načrtovanje,
 • za lažje gospodarjenje z infrastrukturo in nepremičninami,
 • za večjo preglednost poslovanja in lažje sprejemanje odločitev, ki so povezane s prostorom.

Kako poteka vzpostavitev sistema PIS?

Vzpostavitev sistema PIS je pri podjetju LGB opredeljena z naslednjimi koraki:

 1. razgovori z naročnikom in preučitev poslovnih potreb in ciljev,
 2. oblikovanje projektnega tima,
 3. opredelitev potreb, zahtev, izdelkov in storitev sistema PIS,
 4. analiza stroškov in koristi,
 5. oblikovanje podatkovnega modela,
 6. izdelava načrta informacijske opreme,
  • strojne in programske zahteve,
  • zahteve komunikacijske opreme,
 7. izdelava načrta izvedbe,
 8. opredelitev kakovosti podatkov (natančnost),
 9. oblikovanje baze podatkov,
  • pridobivanje podatkov,
  • testiranje in analiza kakovosti podatkov,
 10. izdelava programskih aplikacij,
 11. testiranje funkcionalnosti in odprava napak,
 12. implementacija sistema in zagon sistema v realnem okolju,
 13. izdelava dokumentacije,
 14. šolanje uporabnikov,
 15. oblikovanje metodologije za vzdrževanje sistema PIS.

Kdo lahko naroči vzpostavitev sistema PIS?

Vzpostavitev sistema PIS lahko naroči vsak, ki pri svojem delu uporablja velike količine prostorskih podatkov, jih želi tolmačiti, razumeti in vizualizirati.


Kdaj je vzpostavitev sistema PIS zaključena?

Vzpostavitev sistema PIS je zaključena z inštalacijo informacijske platforme, programskih orodij in morebitne strojne opreme pri naročniku, s predajo baze podatkov ter končne projektne dokumentacije naročniku. Po potrebi lahko izvedemo še izobraževanje končnih uporabnikov za delo s sistemom PIS.


Želite vzpostaviti sistem PIS?

Vzpostavitev sistema PIS lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za vzpostavitev sistema PIS potrebujemo dokumentacijo vaših poslovnih procesov, tehnično dokumentacijo, ki je na voljo, razpoložljive analogne vire, razpoložljive prostorske podatke...


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili glede vzpostavitve sistema PIS v vašem poslovnem okolju.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.