LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Vzpostavljanje državnih geodetskih točk 0. reda

Geodetska uprava RS poroča, da se v Prilozju, v občini Metlika, stabilizira prva slovenska točka 0. reda. Dela se izvajajo v okviru projekta ‘Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav', podprojekta 'Geodetski referenčni sistem', financiranega iz sredstev finančnega mehanizma EGP.

Podprojekt Geodetski referenčni sistem bo zagotovil sodobno geodetsko referenco z vizijo vzpostavitve 4R referenčnega sistema v Sloveniji, vzpostavil bo novo višinsko sestavino Evropskega prostorskega referenčnega sistema (ESRS) in določil bo nov model geoida za območje Slovenije.

Točka predstavlja prvi ‘fizični’ mejnik pri vzpostavljanju povsem novega reda državnih geodetskih točk in bo skupaj z drugimi štirimi predstavljala hrbtenico državnega koordinatnega sistema. Lokacija za točko 0.reda Prilozje je bila, kot tudi za druge štiri točke, izbrana na podlagi obsežnega preverjanja geometričnih (razpored, vidnost, relief), fizikalnih (geotektonika) in izvedbenih (komunikacije, elektrika) ter upravnih dejavnikov (skladnost s prostorskim načrtom občine in pridobitev pravice za graditev).

Vir: Geodetska uprava RS


 


Arhiv novic