Obrnite se na nas, kadar vaš objekt:

 • projektirate,
 • gradite,
 • nadzorujete gradnjo ali
 • legalizirate novi objekt.
Zakoličenje objektov

Kaj je zakoličenje objekta?

Zakoličenje objekta je označitev lege in oblike načrtovanega objekta na zemljišču. Označimo karakteristične točke bodočega objekta v skladu s podatki iz projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Na zakoličenje lahko gledamo kot na inverzno nalogo izmere točk: podane so koordinate izbranih točk in iščemo lego teh točk v naravi.

Zakoličenje objekta je geodetska storitev, ki jo izvajamo v prvi gradbeni fazi gradnje objekta. Šele ko je opravljena zakoličba, se lahko začno pripravljalna dela in izkop gradbene jame. Po izkopu gradbene jame izvedemo zakoličenje objekta tudi v sami jami.


Kdaj zakoličenje objekta?

 • pred pričetkom gradnje vsakega novega objekta, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje,
 • kadar želite na terenu označiti os trase dolžinskega objekta gospodarske infrastrukture,
 • pred pričetkom gradnje enostavnega objekta, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje, pa ga želite natančno umestiti v prostor.

Zakaj zakoličenje objekta?

 • da bo vaš bodoči objekt pravilno umeščen v prostor,
 • da gradnja vašega objekta ne bo odstopala od projektnih podatkov,
 • da ugotovite odstopanja med projektom in stanjem v naravi in jih pravočasno odpravite.

Kako poteka zakoličenje objekta?

Zakoličenje objekta pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. izdelava zakoličbenega načrta
 3. zakoličenje na terenu
 4. izdelava zapisnika zakoličenja

Osnova za zakoličenje so naše geodetske meritve. Rezultat le-teh je natančen prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren.

Oglejte si podroben opis zakoličenja objekta.


Kdo lahko naroči zakoličenje objekta?

Zakoličenje objekta lahko naroči izvajalec gradbenih del po pridobitvi gradbenega dovoljenja.


Kdo mora biti obveščen o zakoličenju objekta?

O datumu in kraju zakoličenja objekta mora izvajalec gradbenih del pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na katere območju leži zemljišče z nameravano gradnjo, in sicer najpozneje 8 dni pred zakoličenjem. Pri zakoličenju je lahko prisoten pooblaščeni predstavnik občine.


Kdaj je zakoličenje objekta zaključeno?

Zakoličenje objekta je zaključeno s predajo zapisnika zakoličenja investitorju. Zapisnik zakoličenja podpišeta odgovorni geodet in izvajalec gradbenih del, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju navzoč.


Želite zakoličiti vaš bodoči objekt?

Zakoličenje objekta lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere dokumente pričakujemo od stranke?

Za zakoličenje objekta potrebujemo projekt, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili, kako zakoličiti vaš objekt.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga