LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor

27. septembra 2010 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel novi Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.

Ta zakon določa področja prostorskih ureditev državnega pomena, ureja pripravo, vodenje postopka in sprejem državnega prostorskega načrta, ureja dovoljenje za umestitev v prostor, začasne ukrepe za zavarovanje, urejanje mej in parcelacije, pridobivanje nepremičnini ter pravic na njih.

Glede urejanja mej določa, da je lahko naročnik elaborata in vlagatelj zahteve za evidentiranje investitor. Neprisotnost lastnikov pri mejni obravnavi ali njihovo nestrinjanje s katastrsko mejo ne zadrži postopka evidentiranja. Geodetski organ izda odločbo v skrajšanem ugotovitvenem postopku in takoj po izdaji odločbe evidentira mejo kot urejeno. Lastniki, ki se ne strinjajo z evidentiranimi mejami, lahko sprožijo sodni postopek ureditve meje.

Osnova za parcelacijo je načrt parcel iz prostorskega načrta, ki mora omogočati prenos novih zemljiškokatastrskih točk neposredno v naravo. Združijo ali delijo se lahko le tiste parcele, ki imajo urejene meje ali dele mej.

Novi zakon je začel veljati 27. oktobra 2010.

Besedilo novega zakona je dosegljivo na povezavi:
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO5830.html

Najdete pa ga tudi v naši knjižnici predpisov:
http://www.lgb.si/predpisi-graditev


Arhiv novic